Vzdělávací a poradenská
společnost s tradicí
a působností v celé ČR
DTO CZ - vzdělávání jak má být

Certifikace

 
 
EngineerING card
 
 
Logo ČSVTS

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.

Partneři

Nabídka certifikací

Certifikační orgán je akreditován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. k certifikaci osob podle normy ČSN EN ISO/IEC 17024.

ACM nabízí všem pracovníkům z oblasti systémů managementu: management kvality, environmentální management, management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a kreativity a inovací i ostatním zájemcům, kteří mají potřebné vzdělání, praktické zkušenosti a prokáží předepsané znalosti formou certifikační zkoušky.

Současně nabízí získat personální certifikát pro oblast technické diagnostiky.

Certifikační schéma pro technickou diagnostiku.

Popis procesů odvolání a stížností.

Kontaktní osoba Tajemník certifikačního orgánu: Ing. Gabriela Kašoková
Kontaktní email g.kasokova@dtocz.cz
Kontaktní telefon595 620 154

Zasedání komise

Hodnotící komise pro technickou diagnostiku bude zasedat: Specialista vibrační diagnostiky - 30.ledna.2017
Hodnotící komise pro systémové funkce bude zasedat: 25. ledna 2017

OBLAST BOZP

MANAŽER SYSTÉMU BOZP

pracovníkům působícím na nejvyšší úrovni řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kde spoluvytvářejí koncepci a politiku BOZP.
 

AUDITOR SYSTÉMU BOZP

Auditor systému pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci je způsobilý vykonávat prověrky systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, musí prokázat znalosti norem, směrnic a postupu prověřování.
 

OBLAST ENVIRONMENTÁLNÍ

MANAŽER EMS

pracovníkům působícím na nejvyšší úrovni environmentálního managementu, kde spoluvytvářejí environmentální politiku firmy.
 

AUDITOR EMS

pracovníkům splňujícím vstupní kritéria definovaná normou ČSN EN ISO 14012, vč. znalosti norem ISO řady 14000 a hluboké vědomosti o systémech environmentálního managementu.
 

OBLAST KVALITY

MANAŽER KVALITY

pracovníkům působícím na nejvyšší úrovni managementu kvality, kde spoluvytvářejí koncepci a politiku kvality.
 

AUDITOR KVALITY

pracovníkům splňujícím vstupní kritéria definovaná normou ČSN EN ISI 19011, vč. znalosti norem ČSN EN ISO řady 9000 a norem ČSN EN ISO/IEC 17024,17025.
 

OBLAST MANAGEMENTU KREATIVITY A INOVACÍ

MANAŽER KREATIVITY A INOVACÍ

pracovníkům působícím na všech úrovnich řízení, kde spoluvytváří koncepci a strategií inovací v organizaci.
 

OBLAST TECHNICKÉ DIAGNOSTIKY

SPECIALISTA VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKY

pracovníkům působícím ve vibrodiagnostice zabývajících se měřením a vyhodnocováním příčin vibrací na měřeném objektu.
 

TECHNIK DIAGNOSTIK - TRIBODIAGNOSTIK

pracovníkům působícím ve tribodiagnostice zabývajících se hodnocením maziv a nečistot vznikajících z opotřebení a stárnutí maziv, zvýšeným otěrem třecích ploch, pronikáním vnějších nečistot na měřeném objektu, atd.
 

TECHNIK DIAGNOSTIK - TERMOGRAFIE

pracovníkům působícím v termografické diagnostice, zabývajících se průmyslových termografických měření podle zavedených a uznávaných postupů a způsobů.
 

TECHNIK DIAGNOSTIK - montážních a optických měření

Pracovníkům, kteří působí při montážním a optickém měření a zabývají se ustavováním strojů a měřením geometrie laserem.
 

TECHNIK DIAGNOSTIK – diagnostik elektrických zařízení

Pracovníkům působícím v diagnostice elektrických zařízení jejichž specifické práce vyžadují odpovídající znalosti principů elektrotechniky, jejich praktických aplikací v elektrických strojích, rozvodech elektrické energie, při bezpečné práci s elektrickým zařízením atd...