Vzdělávací a poradenská
společnost s tradicí
a působností v celé ČR
DTO CZ - vzdělávání jak má být

Konference

 
Logo ČSVTS

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.

Partneři

KVALITA - QUALITY 2014, 23. ročník konference s mezinárodní účastí

KVALITA - QUALITY 2014, 23. ročník konference s mezinárodní účastí

Termín konference: 13.05.2014 - 14.05.2014
Místo: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
 
Cena vč. DPH4 985 Kč
KVALITOU K VYŠŠÍ VÝKONNOSTI

Vážené dámy a pánové, milí kolegové a partneři,

nedávné nelehké období opět jednoznačně prokázalo, že kvalita je jedním z klíčů nejen k úspěchu a konkurenceschopnosti ale v mnoha případech i k přežití. A to ať už se jedná o kvalitu výrobků a služeb, kvalitu nejrůznějších podnikových systémů managementu, integrované systémy, společenskou odpovědnost ale především o zvyšování výkonnosti organizací prostřednictvím jejich lidí - zaměstnanců.

Pevně proto věřím, že máme i v letošním ročníku veřejnosti nejen co nabídnout ale především na základě mnoha ověřených zkušeností a příkladů z praxe prokázat, že dodržování všech dlouhodobě přijatých pravidel, modelů a metodik spojených s kvalitou je tou jedinou správnou cestou zvyšování výkonnosti našich organizací, plně ve smyslu výše přijatého motta.

Na setkání s Vámi a Vašimi partnery se těší

prof.Ing.R.Petříková, CSc.
odborný garant konference

Závěrečná zpráva (ve formátu PDF)
Kvalíček 1/2014 (ve formátu PDF)
Kvalíček 2/2014 (ve formátu PDF)
Pozvánka na konferenci ke stažení (ve formátu PDF)

Partneři


Mediální partneři