Vzdělávací a poradenská
společnost s tradicí
a působností v celé ČR
DTO CZ - vzdělávání jak má být

Konference

 
Logo ČSVTS

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.

Partneři

KVALITA - QUALITY 2015, 24. ročník konference s mezinárodní účastí

KVALITA - QUALITY 2015, 24. ročník konference s mezinárodní účastí

Termín konference: 12.05.2015 - 13.05.2015
Místo: DTO CZ, s.r.o., Mariánské nám. 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
 
Cena vč. DPH4 985 Kč
Motto: KVALITA - INOVACE - LIDÉ

Vážené dámy a pánové, milí kolegové a partneři,

Hlavní programová linie letošního ročníku „Kvalita – Inovace – Lidé“ dává tušit, že se vlastní programové menu nebude odvíjet a „točit“ pouze kolem kvality, ale spíše od známé skutečnosti, že kvalita je už samozřejmostí a podnikatelský úspěch už není dán pouze ekonomickými parametry, ale je spojen vedle kvality s dalšími atributy, které zaručí efektivní využívání všech zdrojů, kterými organizace disponuje. Máme přitom na mysli, mimo jiné, i realizaci inovačních záměrů, které však nejsou možné beze změny podnikatelského a manažerského chování lidí (lídrů i zaměstnanců) a přizpůsobení se všem souvisejícím změnám.

Na setkání s Vámi a Vašimi partnery se těší

prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
odborný garant konference


AKCE JE POŘÁDÁNA POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR

Kvalíček 1 a 2 (ve formátu PDF)
Závěrečná zpráva (ve formátu PDF)
Pozvánka na konferenci ke stažení (ve formátu PDF)

Partneři

Mediální partneři