Vzdělávací a poradenská
společnost s tradicí
a působností v celé ČR
DTO CZ - vzdělávání jak má být

Konference

 
Logo ČSVTS

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.

Partneři

KVALITA - QUALITY 2009

KVALITA - QUALITY 2009

Termín konference: 19.05.2009 - 20.05.2009
Místo: DTO CZ, s.r.o. Ostrava
 
Cena vč. DPH5 474 Kč
„Kvalita – naše trvalá šance na úspěch“

Vážené dámy, pánové, milí kolegové a partneři,

uplynul rok od našeho posledního setkání a my se opět chystáme přivítat naše i zahraniční odborníky, špičkové manažery, profesionály a odborníky kvality, pedagogy a studenty SŠ a VŠ aby prodiskutovali nejnovější zkušenosti a nejaktuálnější trendy v oblasti podnikového řízení – to vše s ohledem na postupně přicházející recesi a vyhlídky s ní spojené.

Potřeba znát více než kdy jindy jak řídit naše firmy aby byly efektivní i v době krize, jak přidat zejména v kvalitě a tempu inovací, jak efektivněji využít známé a ověřené metody a techniky – i tyto otázky budou součástí nabídky připravovaného 18. ročníku konference, na kterou Vás srdečně zveme.

Na setkání s Vámi i Vašimi partnery se těší


prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
ředitelka DTO

Akce je pořádána pod záštitou Ing. Martina Římana, ministra průmyslu a obchodu ČR

Qualiček 1. a 2. díl (ve formátu PDF)

Pozvánka na konferenci ke stažení (ve formátu PDF)