Účetnictví, daně, mzdy, EET

Daň DĚDICKÁ, DAROVACÍ a Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ 2013/2014 a další

Daň z NEMOVITOSTÍ-výhled na Nemovitosti a daně v roce 2013/2014 -prodloužené téma-odpolední seminář
Cena včetně DPH
1 089 Kč

Detaily kurzu

Název:
Daň DĚDICKÁ, DAROVACÍ a Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ 2013/2014 a další
Daň z NEMOVITOSTÍ-výhled na Nemovitosti a daně v roce 2013/2014 -prodloužené téma-odpolední seminář
Termín:
Kurz již proběhl.
Cena:
1 089 Kč vč. DPH
velmi výhodná cena rozsáhlé problematiky
Místo konání:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Manažer:
K.Sommerová, organizační garant, tel: 595 620 118,724 211 606, e-mail: k.sommerova@dtocz.cz
Garant:
Ing. Karla Chrobáková a Ing. Miroslav Chrobák, metodici na FŘ Ostrava
Rozsah:
odpolední prodloužený seminář od 14:00-cca 20:00
Lektoři:
Ing. Karla Chrobáková a Ing. Miroslav Chrobák, metodici na FŘ Ostrava
Oba specialisté a zkušení odborníci v daném oboru v našem kraji
Program:
ANOTACE A INFORMACE k odpolednímu semináři:

Z důvodu zájmu našich klientů jsme pro ty kteří již určité znalostí mají a potřebují si doplnit své praktické dokonalosti v nové legislativě ,umožníme omezenému počtu účastnit se vybraných odpoledních přednášek v daných blocích za dostupnou cenu.
Stále aktuální legislativní proces od schválení zákonů s účinností od 1.1.2013 v účetnictví a daních je důvodem
využití odpledních přednášek, což na některé z problematik dopolední semináře nechystáme
Doplnění k zákonům připravuje např pokynem GFŘ, nebo prov. vyhláškami a jinde než na školeních se tyto zákonné změny nedovíte, (např. změny, doplnění,změn, chybování a nepochopení změn v zákonech.)

Lektorský kolektiv omezenou účast na uceleném programu kurzu s výkladem v aktuální právní formě k datu
konání - OBZVLÁŠTĚ U TÉTO PROBLEMATIKY - d o p o r u č u j e.
Odpolední semináře v rámci kurzu Daňový specialista jsou příležitostí získání nových informací
a také možnost v kolektivu odborníků kurzu v diskuzi mnoho získat.
VYUŽIJTE NEOPAKUJÍCÍ SE MOŽNOST.

Cenu jsme stanovili velmi příznivě a odpolední semináře odpovídají svým rozsahem dopoledním. Přednášku můžete zaplatit i hotově na místě v den konání - obdržíte daňový doklad.

URČENO: vlastníkům nemovitostí z řad fyzických i právnických osob, které chtějí znát základní daňové a účetní souvislosti ve vztahu k pronájmu.
Seminář je dolněním znalostí pro nájemce nemovitostí, kteří chtějí znát své daňové a účetní povinnosti ve vztahu k nájemnímu vztahu a rovněž účetním, daňovým poradcům a dalším osobám, které se danou problematikou z titulu své profese zabývají.

PROGRAM prodlouženého tématu důležité problematiky s výhledem do roku 2014

DAŇ DĚDICKÁ - DAROVACÍ A Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ:
Říká se jim převodové daně, nebo také trojdaň. To proto, že jsou všechny upraveny jedním zákonem, v němž mají některá společná ustanovení, zdaňují přesun majetku od jedné osoby k druhé. Jejich záludností je, že v sobě obsahují řadu možností, jak se od nich osvobodit, je to ale osvobození od daně samotné, nikoli od povinnosti daňové přiznání podat a v něm osvobození uplatnit.

DAŇ DĚDICKÁ
- daňové přiznání, splatnost a vyměření daně
- osvobození DDE (skupiny )
- výhled ve vztahu k novému OZ

DAŇ DAROVACÍ
- poplatník, nabyvatel, obdarovaný(FO , PO)
- cena, majetku a sazba daně - aktuální s právní stav
- dluhy
- osvobození DDA (skipiny)
- clo,
- daňové přiznání, vyměření a splatnost daně

DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ
- poplatníkem je - převodcce (prodávající)
- nabyvatel
- převodce i nabyvatel
- poplatníci a ručení
- předmět daně
- daňové přiznání
- vyměření a splatnost daně DZPN
- lhůty
- výhledy do dalšího období

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ
• předmět daně z pozemků
• osvobození od daně, základ a sazby daně z pozemků
• příklady na zdanění pozemků daní z nemovitostí ve vazbě na údaje z výpisu z katastru nemovitostí
• řešení konkrétních situací ve vazbě na stav a užití pozemku
• předmět daně ze staveb
• osvobození od daně ze staveb, základ daně a sazby daně
• příklady na zdanění staveb, bytů a nebytových prostorů

VÝHLED
• nová koncepce zdanění darů a dědictví od roku 2014– dary a příjmy nabyté děděním od roku 2014 předmětem daně z příjmů, zdanění převodů nemovitostí v rámci rodin
• nemovitosti a jejich převod a pronájem z pohledu DPH
• nová úprava daně z nemovitostí od 1.1.2014
• nová úprava daně z nabytí nemovitostí od 1.1.2014

A DALŠÍ PROBLEMATIKA SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ, které se chystají s novým Občanským zákoníkem.
Poznámka:
INFO PRO ÚČASTNÍKY
Seminář se uskuteční v odpoledních hodinách na DTO CZ, s.r.o., dne .14. 5. 2013. Výuka bude probíhat v odpoledních hodinách od 14:00 h- cca 20:00- výhledově důležitá oblast - komplexně připravena.

var. symbol: 32 10 13 08
IČ: 47666439
DIČ: CZ47666439
Cena již s DPH 900,- Kč, vč. 21% DPH = 1.089,- Kč odpolední přednáška

PLATBA:
Při bankovním převodu předložte u prezence kopii příkazu k úhradě.
- Daňový doklad obdržíte u prezence, nebo následně poštou.

V CENĚ JE ZAHRNUTO::
- příprava výukového materiálu od lektorů ´
- výuka lektorů

-VÝUKOVÉ MATERIÁLY VÁM BUDEME S PŘEDSTIHEM ZASILAT V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ, před jednotlivými přednáškami
- MATERIÁLY SI VYTISKNETE A PŘINESETE K DALŠÍM POZNÁMKÁM Z VÝUKY
- nebo si materiály vložíte do PC a NOTEBOOK si můžete přinést do výuky k dalším poznámkám k zaslanému materiálu
.
DALŠÍ INFORMACE:
- Řádně vyplněnou webovou závaznou přihlášku zašlete prosím na adresu DTO CZ, abychom Vám mohli zaslat výukové materiály - nejpozději však dva dny před termínem výuky
- další info k přihlášení, příp. zpožděné přihlášení Vám poskytne -manager akce
pí Sommerová 595 620 118 , 724 211 606

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(0,9MB, *.pdf)

Stáhnout

(0,4MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.