Vzdělávací a poradenská
společnost s tradicí
a působností v celé ČR
DTO CZ - vzdělávání jak má být

Kurzy a semináře

 
Logo ČSVTS

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.

Partneři

Hlavní oblasti  Účetnictví, daně, mzdy, EET   Informace o kurzu

NEZISKOVÉ ORGANIZACE a postupy účtování - Změna termínu!!!
seminář je určen pro vedoucí nebo ekonomické pracovníky a účetní nestátních neziskových organizací

Termín kurzu: 08.11.2017
Místo: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
 
Přihláška
Cena vč. DPH1 452 Kč

Detaily kurzu pro termín "08.11.2017"

NázevNEZISKOVÉ ORGANIZACE a postupy účtování - Změna termínu!!!
seminář je určen pro vedoucí nebo ekonomické pracovníky a účetní nestátních neziskových organizací
Termín08.11.2017
Cena1 452 Kč vč. DPH
výhodná cena, při přihlášení více lidí z jedné firmy - SLEVA
Místo konáníDTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
ManažerMgr. Jana Ivan, tel.: 724 211 606, email: jana.ivan@dtocz.cz
GarantIng. Dagmar Beránková, auditor a daňový poradce, Daně a audit, s.r.o. Ostrava
Rozsah6 hodin
LektořiIng. Dagmar Beránková - patří mezi naše nejzkušenější lektory. Je soudní znalec, auditor a daňový poradce, Daně a audit, s.r.o. Ostrava
ProgramPrezence: od 8.30 hodin
Začátek semináře: 9.00 hodin
Konec semináře: 13.00 hodin
Diskuse: od 13.00 do 13.30 hodin

Odborný program semináře:

Seminář je určen pro vedoucí nebo ekonomické pracovníky a účetní nestátních neziskových organizací, a to spolků, nadací a nadačních fondů, ústavů a obecně prospěšných činností, církví a náboženských společností, politických stran a některých specifických účetních jednotek jako profesních komor, honebních společenstev a dalších. Je určen pro právnické osoby, které mají povinnost účtovat podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
Seminář nebude zaměřen na veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné insituce.
Tento seminář může posloužit i pracovníkům veřejné správy, kteří rozhodují o přidělení dotací, či kontrolují jejich čerpání a využití.


Seminář bude zaměřen především na poznatky z praxe.

Podrobný obsah bude doplněn co nejdříve.
PoznámkaV ceně jsou zahrnuty učební texty a občerstvení. Materiály k přednášce obdrží každý účastník semináře při prezenci.
Účast je podmíněna uhrazením účastnického poplatku.

Způsob úhrady:
Ve prospěch účtu č. 64 80 47 61/0100 KB Ostrava
Variabilní symbol: 32 01 17 20
Cena: 1. 452 Kč
DALŠÍ INFORMACE:
Řádně vyplněnou webovou závaznou přihlášku zašlete prosím na adresu DTO CZ, s.r.o.

V případě přihlášení většího počtu osob z jedné firmy - SLEVA!!!

2 účastník - 5% (1.140 Kč + 21% DPH = 1.379 Kč)
3 účastník - 10% (1.080 Kč + 21% DPH = 1.307 Kč)
4 účastník - 15% (1.020 Kč + 21% DPH = 1.234 Kč)


Doprava do místa konání

DTO CZ, s.r.o.,
Mariánské náměstí 480/5, Ostrava – Mariánské Hory
- z nádraží ČD Ostrava – Svinov tramvaj č. 3, 4, 8, 9 /směr centrum/
- z ústředního autobusového nádraží tramvaj č. 4, 8, 9, 11, 12, 14 /směr Poruba/
- z hlavního nádraží ČD Ostrava tramvaj č. 8, 12 /směr centrum/
Výstupní zastávka Mariánské náměstí !Pokud se akce nezúčastníte, účastnický poplatek nevracíme
(viz obchodní podmínky DTO CZ, s.r.o. na www.dtocz.cz)