Vzdělávací a poradenská
společnost s tradicí
a působností v celé ČR
DTO CZ - vzdělávání jak má být

Kurzy a semináře

 
Logo ČSVTS

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.

Partneři

Hlavní oblasti  Účetnictví, daně, mzdy, EET   Informace o kurzu

NEZISKOVÉ ORGANIZACE a postupy účtování - Změna termínu!!!
seminář je určen pro vedoucí nebo ekonomické pracovníky a účetní nestátních neziskových organizací

Detaily kurzu pro termín "08.11.2017"

NázevNEZISKOVÉ ORGANIZACE a postupy účtování - Změna termínu!!!
seminář je určen pro vedoucí nebo ekonomické pracovníky a účetní nestátních neziskových organizací
Termín08.11.2017
Cena1 452 Kč vč. DPH
výhodná cena, při přihlášení více lidí z jedné firmy - SLEVA
Místo konáníDTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
ManažerMgr. Jana Ivan, tel.: 724 211 606, email: jana.ivan@dtocz.cz
GarantIng. Dagmar Beránková, auditor a daňový poradce, Daně a audit, s.r.o. Ostrava
Rozsah6 hodin
LektořiIng. Dagmar Beránková - patří mezi naše nejzkušenější lektory. Je soudní znalec, auditor a daňový poradce, Daně a audit, s.r.o. Ostrava
ProgramPrezence: od 8.30 hodin
Začátek semináře: 9.00 hodin
Konec semináře: 13.00 hodin
Diskuse: od 13.00 do 13.30 hodin

Odborný program semináře:

Seminář je určen pro ekonomické pracovníky a účetní občanských sdružení (spolků) nadací a nadačních fondů, obecně prospěšných společností, církví, náboženských společností a jimi zřizovanými právnickými osobami, profesních komor, honebních společenství a dalším subjektům.

Dále je určen pro veškeré osoby, které zpracovávají nebo ověřují správnost účetnictví právnických osob jmenovaných v § 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Pro pracovníky veřejné správy, kteří mají v agendě přidělování a kontrolu použití dotací jmenovaným účetním jednotkám.


Účetnictví neziskových organizace dle Vyhlášky 504/2002 Sb.

POTŘEBNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY:
• nový občanský zákoník – typy organizací,
• veřejné rejstříky a sbírka listin,
• nepřijatý zákon o veřejné prospěšnosti.

ZÁKON O ÚČETNICTVÍ VČETNĚ NOVELY OD 1. 1. 2016:
• účetní zásady, nutnost jejich dodržování,
• vedení jednoduchého účetnictví,
• účetní doklady dle § 11 zákona o účetnictví, rozbor na pokladním dokladu, povinnosti při práci s doklady dle § 82 daňového řádu a dodatečně nalezené doklady,
• inventarizace a fyzická a dokladová inventura.

ÚČTOVÁNÍ DLE JEDNOTLIVÝCH ÚČTOVÝCH TŘÍD:
• třída 0 – Dlouhodobý majetek, rozdíly oproti vyhlášce 500/2002 Sb., pro podnikatelské subjekty, majetek pořízený z dotace nebo daru,
• třída 1 – Zásoby, povinnost jejich evidence ze zákona, možnosti,
• třída 2 – Krátkodobý finanční majetek, průkaznost při kontrole dotací, vnitřní kontrolní systém, účtování stravenek, omezení plateb v hotovosti,
• třída 3 – Zúčtovací vztahy, zápůjčky, úroky, účtování dotací a darů, důležitost časového rozlišení,
• třída 9 – Jmění a fondy, možnosti tvorby fondů, rozdělení výsledku hospodaření.

PROBLÉMY DANĚ Z PŘÍJMŮ A DPH:
• co je předmětem daně,
• co není předmětem daně,
• co je osvobozeno.

CO JE AUDIT:
• audit účetní závěrky,
• audit dotace,
• co je potřeba si připravit, jaké jsou povinnosti účetní jednotky a auditora,
• druhy výroku, dopis auditora.

Motto:
Výklady týkající se neziskového sektoru se mění. Bohužel bez změny zákonů se mění aplikační praxe.
Mnohé záležitosti řeší správci daně lokálně, tedy odlišně dle jednotlivých oblastí či regionů.

PoznámkaV ceně jsou zahrnuty učební texty a občerstvení. Materiály k přednášce obdrží každý účastník semináře při prezenci.
Účast je podmíněna uhrazením účastnického poplatku.

Způsob úhrady:
Ve prospěch účtu č. 64 80 47 61/0100 KB Ostrava
Variabilní symbol: 32 01 17 20
Cena: 1. 452 Kč
DALŠÍ INFORMACE:
Řádně vyplněnou webovou závaznou přihlášku zašlete prosím na adresu DTO CZ, s.r.o.

V případě přihlášení většího počtu osob z jedné firmy - SLEVA!!!

2 účastník - 5% (1.140 Kč + 21% DPH = 1.379 Kč)
3 účastník - 10% (1.080 Kč + 21% DPH = 1.307 Kč)
4 účastník - 15% (1.020 Kč + 21% DPH = 1.234 Kč)


Doprava do místa konání

DTO CZ, s.r.o.,
Mariánské náměstí 480/5, Ostrava – Mariánské Hory
- z nádraží ČD Ostrava – Svinov tramvaj č. 3, 4, 8, 9 /směr centrum/
- z ústředního autobusového nádraží tramvaj č. 4, 8, 9, 11, 12, 14 /směr Poruba/
- z hlavního nádraží ČD Ostrava tramvaj č. 8, 12 /směr centrum/
Výstupní zastávka Mariánské náměstí !Pokud se akce nezúčastníte, účastnický poplatek nevracíme
(viz obchodní podmínky DTO CZ, s.r.o. na www.dtocz.cz)