Technické profese a technická zařízení

Revizní technik pro vyhrazená tlaková zařízení - intenzívní příprava

Cena včetně DPH
1 573 Kč

Detaily kurzu

Název:
Revizní technik pro vyhrazená tlaková zařízení - intenzívní příprava
Termín:
Kurz již proběhl.
Cena:
1 573 Kč vč. DPH
Místo konání:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Manažer:
Karin HAMPLOVÁ, 724 339 311, k.hamplova@dtocz.cz
Garant:
Ladislav Choleva
Rozsah:
8 vyučovacích hodin
Lektoři:
Ladislav Choleva
Program:
Jednodenní intenzívní příprava pro revizní techniky vyhrazených tlakových zařízení je určena pro stávající revizní techniky tlakových nádob, parních a kapalinových kotlů a chtějí si připomenout legislativní požadavky, nebo těm, kteří si chtějí stávající osvědčení obnovit či rozšířit.

Obsah kurzu
1. OBECNÉ A ZÁKLADNÍ INFORMACE
- Legislativa a předpisy pro VTZ
- Informace o rozsahu učiva z fyziky; nauky o materiálu a chemie (chemie vody a chemických látkách)
- Svařování obecné podmínky včetně kvalifikace svářečů; tepelné zpracování po svařování
- Používaná média při provozu tlakových zařízení (ZP, CO, CO2, Technické plyny, Cl2, NH3, PB, voda, pára a jejich chemickofyzikální vlastnosti, upravená a demineralizovaná voda, chladiva…)
- Definice tlakových nádob a kotlů a Vyhláška č.18/1979 Sb. v platném znění
- Revizní technik, jeho práva, povinnosti a odpovědnost

2. K0TLE (informativní pohled do rozsahu učiva)
- Kotle a jejich konstrukce, rozdělení kotlů, hlavní části kotlů a pomocná zařízení pro provoz kotlů
- Provoz parních a kapalinových kotlů

3. TLAKOVÉ NÁDOBY (informativní rozsah učiva)
- Rozdělení nádob, nádoby k dopravě plynů, sudy, cisterny
- Zkoušky tlakových zařízení a jejich část
- Dokumentace pro VTZ
- Provoz TNS

4. TLAKOVÉ NÁDOBY K DOPRAVĚ PLYNU (informativní rozsah učiva)
- Rozdělení, základní normy, plnění, skladování a doprava, obsluha
- Manipulace, druhy plynů a jejich značení, periodické zkoušky nádob

5. INFORMACE O ZKOUŠCE O ZKUŠEBNÍCH TESTECH A O ZMĚNÁCH K ŽÁDOSTI O PŘEZKOUŠENÍ
Poznámka:
Prezence: od 7:30 - 8:00 hodin
Výuka: od 8:00 - 15:30 hodin

V ceně kurzu jsou zahrnuty učební texty a malé občerstvení.

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(0,9MB, *.pdf)

Stáhnout

(0,4MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.