Plasty - výroba a zpracování

Plastikářská MINI akademie pro NEtechnology

Detaily kurzu

Název:
Plastikářská MINI akademie pro NEtechnology
Cena:
7 018 Kč vč. DPH
každý druhý účastník z jedné firmy má slevu ve výši 20%
Místo konání:
Motorest Zlatá Křepelka, Olomouc-Skrbeň
Manažer:
Karin HAMPLOVÁ, 724 339 311, k.hamplova@dtocz.cz
Garant:
doc. Ing. Dagmar Měřínská, Ph.D.
Rozsah:
16 vyučovacích hodin
Lektoři:
doc. Ing. Dagmar Měřínská, Ph.D.
Program:
Cílem kurzu je získat základní znalosti o používaných materiálech, jejich vlastnostech a označení, získat přehled o základních zpracovatelských technikách, seznámit se s nástroji využívaných při zpracování plastů a v problematice forem se seznámit, jak o formy pečovat. Část kurzu je věnována hodnocení plastových dílů, možným příčinám vzniku vad způsobům jejich odstranění.

Obsah kurzu:
1. Materiály
- základní pojmy o polymerech
- základy chování plastů
- amorfní a krystalické
- základní polymery (výroba, vlastnosti použití)
- základní přísady do plastů

2. Hodnocení plastových dílů, vady a příčiny jejich vzniku
- rozdělení příčin vad
- vady zjevné
- vady vnitřní
- popis vad a jejich příčiny
- možnosti řešení

3. Základní zpracovatelské techniky
- Přípravné operace
- Vytlačování
- Válcování
- Lisování
- Tvarování
- Zpracování kapalných systémů
- Doplňkové technologie

4. Vytlačování
- Princip vytlačování
- Vytlačovací stroje
- Vytlačovací hubice (hlavy)
- Vytlačování trubek a profilů
- Vytlačování desek a fólií
- Speciální typy vytlačování
- Faktory ovlivňující vlastnosti vytlačovaných výrobků
- Provozní data pro nejčastěji vytlačované materiály
- Zkratky a obchodní názvy materiálů
- Praktické příklady, ukázky a diskuze během celé přednášky.
- Závěrem dotazy, diskuze.

5. Vstřikování plastů, vstřikovací proces
- Princip vstřikování plastů, popis technologie
- Vstřikovací stroje
- Popis vstřikovacího procesu, rozdělení na jednotlivé fáze
- Smrštění výlisků
- Faktory ovlivňující kvalitu výstřiku
- Tg a Tm pro vybrané materiály
- Speciální typy vstřikování
- Závěrečné shrnutí, dotazy a diskuse nad tématem

6. Vady výlisků při vstřikování a způsob jejich odstranění
- Druhy vad
- Příčiny vzniku vad
- Způsob identifikace a postup při odstraňování vady
- Podrobná analýza 20 nejčastěji se vyskytujících vad tvaru, vzhledu a rozměru
- Závěrečné shrnutí, dotazy a diskuse nad tématem

7. Nástroje a formy
- Druhy nástrojů (nástroje pro vstřikování, nástroje pro vytlačování, nástroje pro ostatní technologie)
- Přípravky k údržbě nástrojů
- Význam údržby nástrojů
- Etapy péče o nástroje
- Závěrečné shrnutí, dotazy a diskuze
Poznámka:
Kurz je určen pro všechny pracovníky, jejichž práce se jakkoliv dotýká problematiky plastů.

Místo konání
Motorest Zlatá Křepelka, Olomouc-Skrbeň

Prezence od 8:00 hodin
Výuka od 8:30 hodin


V ceně je zahrnuto občerstvení po celou dobu kurzu (dopolední a odpolední coffebrak, oběd) a výukové materiály.
Případné ubytování si hradí účastníci sami.

Na závěr kurzu "Plastikářská MINI akademie pro NEtechnology" obdrží účastníci osvědčení o absolvování.

AKCI PRO VÁS PŘIPRAVÍME I NA KLÍČ

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(0,9MB, *.pdf)

Stáhnout

(0,4MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.