Vzdělávací a poradenská
společnost s tradicí
a působností v celé ČR
DTO CZ - vzdělávání jak má být

Kurzy a semináře

 
Logo ČSVTS

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.

Partneři

Hlavní oblasti  Plasty - výroba a zpracování   Informace o kurzu

Plastikářská MINI akademie pro NEtechnology

Termín kurzu: 31.05.2018 - 01.06.2018
Místo: Olomouc
 
Detail kurzuPřihláška
Cena vč. DPH7 018 Kč

Detaily kurzu pro termín "od 21.09.2017 do 22.09.2017"

NázevPlastikářská MINI akademie pro NEtechnology
Termínod 21.09.2017 do 22.09.2017
Cena7 018 Kč vč. DPH
každý druhý účastník z jedné firmy má slevu ve výši 20%
Místo konáníMotorest Zlatá Křepelka, Olomouc-Skrbeň
ManažerKarin HAMPLOVÁ, 724 339 311, k.hamplova@dtocz.cz
Garantdoc. Ing. Dagmar Měřínská, Ph.D.
Rozsah16 vyučovacích hodin
Lektořidoc. Ing. Dagmar Měřínská, Ph.D.
ProgramCílem kurzu je získat základní znalosti o používaných materiálech, jejich vlastnostech a označení, získat přehled o základních zpracovatelských technikách, seznámit se s nástroji využívaných při zpracování plastů a v problematice forem se seznámit, jak o formy pečovat. Část kurzu je věnována hodnocení plastových dílů, možným příčinám vzniku vad způsobům jejich odstranění.

Obsah kurzu:
1. Materiály
- základní pojmy o polymerech
- základy chování plastů
- amorfní a krystalické
- základní polymery (výroba, vlastnosti použití)
- základní přísady do plastů

2. Hodnocení plastových dílů, vady a příčiny jejich vzniku
- rozdělení příčin vad
- vady zjevné
- vady vnitřní
- popis vad a jejich příčiny
- možnosti řešení

3. Základní zpracovatelské techniky
- Přípravné operace
- Vytlačování
- Válcování
- Lisování
- Tvarování
- Zpracování kapalných systémů
- Doplňkové technologie

4. Vytlačování
- Princip vytlačování
- Vytlačovací stroje
- Vytlačovací hubice (hlavy)
- Vytlačování trubek a profilů
- Vytlačování desek a fólií
- Speciální typy vytlačování
- Faktory ovlivňující vlastnosti vytlačovaných výrobků
- Provozní data pro nejčastěji vytlačované materiály
- Zkratky a obchodní názvy materiálů
- Praktické příklady, ukázky a diskuze během celé přednášky.
- Závěrem dotazy, diskuze.

5. Vstřikování plastů, vstřikovací proces
- Princip vstřikování plastů, popis technologie
- Vstřikovací stroje
- Popis vstřikovacího procesu, rozdělení na jednotlivé fáze
- Smrštění výlisků
- Faktory ovlivňující kvalitu výstřiku
- Tg a Tm pro vybrané materiály
- Speciální typy vstřikování
- Závěrečné shrnutí, dotazy a diskuse nad tématem

6. Vady výlisků při vstřikování a způsob jejich odstranění
- Druhy vad
- Příčiny vzniku vad
- Způsob identifikace a postup při odstraňování vady
- Podrobná analýza 20 nejčastěji se vyskytujících vad tvaru, vzhledu a rozměru
- Závěrečné shrnutí, dotazy a diskuse nad tématem

7. Nástroje a formy
- Druhy nástrojů (nástroje pro vstřikování, nástroje pro vytlačování, nástroje pro ostatní technologie)
- Přípravky k údržbě nástrojů
- Význam údržby nástrojů
- Etapy péče o nástroje
- Závěrečné shrnutí, dotazy a diskuze
PoznámkaKurz je určen pro všechny pracovníky, jejichž práce se jakkoliv dotýká problematiky plastů.

Místo konání
Motorest Zlatá Křepelka, Olomouc-Skrbeň

Prezence od 8:00 hodin
Výuka od 8:30 hodin


V ceně je zahrnuto občerstvení po celou dobu kurzu (dopolední a odpolední coffebrak, oběd) a výukové materiály.
Případné ubytování si hradí účastníci sami.

Na závěr kurzu "Plastikářská MINI akademie pro NEtechnology" obdrží účastníci osvědčení o absolvování.

AKCI PRO VÁS PŘIPRAVÍME I NA KLÍČ