Vzdělávací a poradenská
společnost s tradicí
a působností v celé ČR
DTO CZ - vzdělávání jak má být

Kurzy a semináře

 
Logo ČSVTS

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.

Partneři

Hlavní oblasti  Kvalita a automotive   Informace o kurzu

MANAŽER KVALITY

Termín kurzu: 19.02.2018 - 12.07.2018
Místo: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
 
Detail kurzuPřihláška
Cena vč. DPH34 485 Kč

Detaily kurzu pro termín "od 23.10.2017 do 08.03.2018"

NázevMANAŽER KVALITY
Termínod 23.10.2017 do 08.03.2018
Cena34 485 Kč vč. DPH
Místo konáníDTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
ManažerHelena Ličková, +420 595 620 113, +420 606 638 548, email: h.lickova@dtocz.cz
Garantprof. Ing. Růžena Petříková, CSc., DTO CZ, s.r.o.
Rozsah168 hodin + 8 hodin závěrečné zkoušky
Lektořiprof. Ing. J. Nenadál, CSc., prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.,Ing. V. Volko, Ing. I. Šnajdr, prof. RNDr. J. Tošenovský, CSc. prof. Ing. J. Plura, CSc., Dr. Ing. Petr Řeháček, Ing. Lumír Pektor, Ing. Sylva Kazárová, Mgr. Marcela Rychlá, Mgr. Uvíra a další
ProgramZ obsahu kurzu Manažer kvality:
1. modul (4 dny):
Základní pojmy v managementu kvality, vývoj systémů managementu kvality (SMK), TQM, integrované systémy managementu
Principy, požadavky a doporučení týkající se SMK v normách ISO ř. 9000
Benchmarking, metodologie zlepšování kvality
Procesní řízení a řízení dokumentů a záznamů v SMK
Ekonomika kvality – výdaje vztahující se ke kvalitě

2. modul (4 dny):
Procesy řízení zdrojů v organizacích v SMK
Měření a hodnocení efektivnosti v KM
Základy managementu projektů v SMK
Měření výkonnosti procesů, spokojenosti a loajality zákazníků
Metrologie v SMK
Posuzování shody, certifikace, akreditace, zkušebnictví

3. modul (4 dny):
Management kvality v etapě návrhu a vývoje, metody QFD a FMEA
Plánování kvality s využitím 7 „základních“ a 7 „nových“ nástrojů
Management kvality ve výrobě a realizačních procesech, ověřování shody

4. modul (3 dny):
Úvod do teorie pravděpodobnosti a matem. statistiky
Statistické metody managementu kvality (stat. regulace a stat. přejímka)
Hodnocení způsobilosti procesů, Taguchiho metody
Základy logistiky

5. modul (3 dny):
Management rizik v SMK
Management kvality v nakupování
Auditování v SMK, druhy a postupy auditů

6. modul (3 dny):
Informační systémy pro SMK
Právní aspekty vztahující se k managementu kvality
Řízení udržitelného úspěchu organizací + shrnutí
Excelence organizací, modely excelence

Závěrečné zkoušky (1 den)

Výuka probíhá jednou měsíčně formou 3 až 4denního modulu. Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou z odborných předmětů, obhajobou projektové práce a ústním pohovorem. Úspěšní absolventi získají osvědčení o odborném vzdělání.

Kurz Manažer kvality je určen pro představitele vedení kvality, pracovníky útvarů řízení kvality, kontrolory, auditory kvality, zástupce vrcholového a středního managementu, pro všechny, kdo se zabývají nebo zajímají o management kvality.

Cílem kurzu Manažer kvality je připravit účastníky po teoretické i praktické stránce tak, aby zvládli systémovou práci na úseku managementu kvality, zkušebnictví a certifikace
Účastníci se seznámí s metodami a technikami používanými v systému managementu kvality a se základy obecného managementu Během kurzu, zejména pak při práci v týmech si přednášenou látku důkladně procvičí a pochopí, jak tyto poznatky využít ve vlastních organizacích při zavádění a zlepšování systému managementu kvality.
PoznámkaPrezence 1. den: 8.00 - 8.30 hodin
Úvod kurzu: 8.30 - 9.00 hodin
Výuka 1. den: 9.00 - 16.30 hodin
Výuka ostatní dny: 8.00 - 15.30 hodin

Harmonogram výuky:
1. modul: 23. - 26. října 2017
2. modul: 20. - 23. listopadu 2017
3. modul: 11. - 14. prosince 2017
4. modul: 8. - 10. ledna 2018
5. modul: 5. - 7. února 2018
6. modul: 5. - 7. března 2018
Závěrečné zkoušky: 8. března 2018

Podmínkou přijetí do kurzu Manažer kvality je ukončené minimálně úplné středoškolské vzdělání s maturitou.

V ceně kurzu Manažer kvality jsou zahrnuty učební a pracovní texty, odborné publikace, pomůcky a občerstvení.

Na závěr kurzu Manažer kvality obdrží účastníci osvědčení o absolvování a získají možnost přihlásit se k certifikaci na funci Manažer kvality.

Doporučujeme si sebou do výuky kurzu Manažer kvality přinést normy ČSN EN ISO 9000:2016, ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 19011.