Vzdělávací a poradenská
společnost s tradicí
a působností v celé ČR
DTO CZ - vzdělávání jak má být

Kurzy a semináře

 
Logo ČSVTS

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.

Partneři

Hlavní oblasti  Kvalita a automotive   Informace o kurzu

Procesní FMEA / Strojní FMEA
Process FMEA / Machine FMEA

Termín kurzu: 24.01.2018
Místo: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
 
Detail kurzuPřihláška
Cena vč. DPH2 904 Kč

Detaily kurzu pro termín "27.09.2017"

NázevProcesní FMEA / Strojní FMEA
Process FMEA / Machine FMEA
Termín27.09.2017
Cena2 904 Kč vč. DPH
Místo konáníDTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
ManažerHelena Ličková, +420 595 620 113, +420 606 638 548, email: h.lickova@dtocz.cz
GarantIng. Jaroslav Schwarz, Hella Autotechnik NOVA s.r.o.
Rozsah1 den, 8 hodin
LektořiIng. Jaroslav Schwarz, Hella Autotechnik NOVA s.r.o.
ProgramZ obsahu kurzu Process FMEA/Machine FMEA:
Základní principy FMEA
Několik důvodů proč se FMEA zabývat?
Náklady na odstranění vady
Historie FMEA
Úrovně školení FMEA

Systémový přístup a struktura P-FMEA podle VDA 4 (DAMIC model):
- 1. Strukturální analýza
- 2. Analýza funkcí (funkční síť)
- 3.1 Analýza potencionálních vad, následků a příčin (chybová síť, úroveň: Man, Machine, Material, Method, Environment)
- 3.2 Preventivní a detekční akce (ukázka možností) a nastavení závažnosti, pravděpodobnosti výskytu a detekce
- 4. Analýza akcí (vyhodnocení počátečního stavu, nápravná opatření a revizní stavy, určení odpovědné osoby a milníků)
- 5. Optimalizace (nápravná opatření a revizní stavy, určení odpovědné osoby a milníků)
Systémový přístup a struktura FMEA podle QS 9000 (AIAG standard):
FMEA - Analýza možných způsobů a důsledků poruch – 640/182
Úvod a definování zákazníka
Týmový přístup a předmět analýzy
Úvahy o návrhu produktu
Vypracování FMEA procesu
Předpoklady a vývojový diagram procesu
Další nástroje a zdroje informací
Informace zjištěné průzkumem
Vysvětlení záhlaví formuláře P-FMEA
Hlavní části formuláře P-FMEA (vysvětlení obsahu jednotlivých položek)
Příklad krok / funkce procesu, požadavek a možný způsob poruchy
Příklad důsledků
Udržování P-FMEA
Působení P-FMEA a vazby na D-FMEA, Control plan a Poka-Yoke
Strojní FMEA (Machine FMEA) - účel a použití, vysvětlení pojmů MTBF, MTTF a MTTR
Hodnocení P-FMEA (RPN):
- Hodnocení závažnosti (významu)
- Hodnocení výskytu
- Hodnocení detekce
Hodnocení Machine FMEA (RPN):
- Hodnocení závažnosti (významu)
- Hodnocení výskytu
- Hodnocení detekce
Kritická hodnota pro nápravná opatření (příklady)
Standardní P-FMEA formulář (rozdíly mezi standardem VDA a AIAG)
Výstupy P-FMEA (TOP risky, krycí list, Paretova analýza, Matrix rizika, analýza revizních stavů, analýza četnosti, analýza podle odpovědné osoby, překročení termínů, otevřené termíny)
Zvláštní znaky používané v P-FMEA (definice, dopad do dokumentace, značení)
Pracovní tým P-FMEA
Kdo je odpovědný za P-FMEA?
Kdy aktualizovat P-FMEA?
Archivace P-FMEA
P-FMEA ve vztahu k zákazníkovi a dodavatelům
Ukázka struktury FMEA dokumentů a proces tvorby P-FMEA (DAMIC model)
FMEA Start Agreement (definice rámce FMEA projektu)
Kick-Off System P-FMEA
Související metody (Ishikawa diagram, Brainstorming, Mentální mapy, DMAIC, Benchmarking, Kontrolní plány, Design Verification Plan & Report, Reliability Study, Design of Experiments, Quality Function Deployment)
V průběhu školení praktické příklady/cvičení
Vyhodnocení školení a zpětná vazba

Kurz Process FMEA/Machine FMEA je určen pro technické úseky (konstruktéry, projektanty, průmyslové inženýry, technology, zástupce kvality, vedoucí projektů, zkušební techniky, nástrojáři, výrobní inženýry, specialisty na výpočty), nákup a rozvoj dodavatelů.

Doporučení:
Účastníci musí mít detailní znalosti o produktech a výrobních procesech. Musí se orientovat v technické dokumentaci a znát legislativní a zákaznické požadavky.
PoznámkaPrezence: 7.45 - 8.00 hodin
Výuka: 8.00 - 15.30 hodin

V ceně vložného jsou zahrnuty studijní materiály a malé občerstvení.

Na závěr kurzu Process FMEA/Machine FMEA obdrží účastníci osvědčení o účasti.

Vložné pro studenty denního studia VŠB-TU Ostrava 600,-Kč včetně DPH.

AKCI PRO VÁS PŘIPRAVÍME I NA KLÍČ