Vzdělávací a poradenská
společnost s tradicí
a působností v celé ČR
DTO CZ - vzdělávání jak má být

Kurzy a semináře

 
Logo ČSVTS

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.

Partneři

Hlavní oblasti  Radiační ochrana, ionizující záření   Informace o kurzu

▶ Příprava osob zajišťujících radiační ochranu registranta
aneb „Kurz pro zubaře, veterináře a pracovníky s kostním denzitometrem“

Termín kurzu: 23.02.2018
Místo: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
 
Detail kurzuPřihláška
Cena vč. DPH1 815 Kč
Termín kurzu: 23.03.2018
Místo: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
 
Detail kurzuPřihláška
Cena vč. DPH1 815 Kč

Detaily kurzu pro termín "27.10.2017"

Název▶ Příprava osob zajišťujících radiační ochranu registranta
aneb „Kurz pro zubaře, veterináře a pracovníky s kostním denzitometrem“
Termín27.10.2017
Cena1 815 Kč vč. DPH
Místo konáníDTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
ManažerKarin HAMPLOVÁ, 724 339 311, k.hamplova@dtocz.cz
GarantDoc. RNDr. Jiří ŠVEC, CSc.
Rozsah6 hodin dle zákona 409/2016 Sb. § 20 odstav. 1
LektořiIng. Jan Kropáček - SÚJB, RC Ostrava, vedoucí pracoviště
Mgr. Lukáš Macura - SÚJB, RC Ostrava
MUDr. Helena Víchová – Ústav radiodiagnostiky FN Ostrava
Ing. Miroslav Sroka, CSc. – do roku 2010 SÚJB Ostrava
Program1. přednáška
● Ionizující záření, přímá a nepřímá ionizace, RTG záření, RTG lampa, vlastnosti RTG záření, interakce RTG záření a jejich význam, absorpce RTG záření.
● Veličiny a jednotky používané v dozimetrii a radiační ochrana.

2. přednáška
● Biologické účinky záření, interakce ionizujícího záření s živou hmotou, tkáňové reakce, stochastické a nestochastické účinky záření.
● Principy radiační ochrany – odůvodnění, optimalizace, limity, zabezpečení zdrojů ionizujícího záření.
● Usměrňování ozáření, minimalizace rizika ionizujícího záření.
● Způsoby radiační ochrany – vzdálenost, čas, stínění.

3. přednáška
● Kategorizace v radiační ochraně – zdroje ionizujícího záření, pracoviště, pracovníci.
● Vymezení sledovaného pásma.
● Způsoby detekce ionizujícího záření, metody měření ionizujícího záření.
● Monitorování pracoviště, radiometry, dozimetry.

4. přednáška
● Registrant – role, požadavky na registranta a registraci.
● Registrace
● Národní radiologické standardy, interní klinický audit.
● Role osoby zajišťující radiační ochranu registranta.

5. a 6. přednáška
● Právní předpisy.
● Odpovědnost za odůvodnění a indikace.
● Diagnostické referenční úrovně.
● Radiační zátěž pracovníků a pacientů.
● Zkoušky ZIZ – přejímací dlouhodobé stability, provozní stálosti.
● Zajištění radiační ochrany při používání zdrojů ionizujícího záření.

závěr – písemný test a zakončení kurzu

●●● Na závěr kurzu účastníci, kteří úspěšně vypracovali písemný test, získají osvědčení v souladu s rozhodnutím SÚJB č. j. SÚJB/OEHO/6095/2017 ze dne 28. 3. 2017. ●●●

Časový program
8:30 - 9:00 h prezence
9:00 - 16:00 h odborný program
Zákon 409/2016 Sb. § 20 odstav. 1 ukládá absolvovat kurz v délce 6 hodin.
PoznámkaDTO CZ je společností s povolením SÚJB k realizaci kurzů.

Termíny konání
● Další termíny kurzů se připravují

Místo konání
DTO CZ, s. r. o.
Mariánské náměstí 480/5, 709 00 Ostrava

V případě dotazu nás neváhejte kontaktovat
● Karin Hamplová
724 339 311, k.hamplova@dtocz.cz
● Ing. Petra Kučerová
724 217 370, p.kucerova@dtocz.cz