Vzdělávací a poradenská
společnost s tradicí
a působností v celé ČR
DTO CZ - vzdělávání jak má být

Kurzy a semináře

 
Logo ČSVTS

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.

Partneři

Hlavní oblasti  Štíhlá výroba, procesy, projekty   Informace o kurzu

TPM (Totálně produktivní údržba)
TPM (Total Productive Maintenance) je plánovaná organizace všech činností spojených s údržbou strojů

Termín kurzu: 13.12.2017 - 15.12.2017
Místo: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
 
Přihláška
Cena vč. DPH8 712 Kč

Detaily kurzu pro termín "od 13.12.2017 do 15.12.2017"

NázevTPM (Totálně produktivní údržba)
TPM (Total Productive Maintenance) je plánovaná organizace všech činností spojených s údržbou strojů
Termínod 13.12.2017 do 15.12.2017
Cena8 712 Kč vč. DPH
Místo konáníDTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
ManažerHelena Ličková, +420 595 620 113, +420 606 638 548, email: h.lickova@dtocz.cz
GarantIng. Vladimír Volko
Rozsah3 dny
LektořiIng. Vladimír Volko
ProgramPro docílení maximálního výkonu organizace je důležité optimálně využívat výkon strojů. Údržba strojů je z hlediska ztrát jednou z významných oblastí pro zvyšování produktivity i hledání zdrojů pro snižování nákladů. TPM využívá schopností a dovedností všech pracovníků s cílem výrazně snížit prostoje strojů a jednotlivé ztráty v jejich využívání.
Cílem kurzu je vysvětlit principy údržby metodou TPM a zásady standardů 5S.

TPM – Totálně produktivní údržba
- Struktura a základní cíle TPM
- Tvorba strategie údržby
- Sběr, vyhodnocení a vizualizace dat
- Strukturované přístupy zlepšování
Nástroje TPM
- Prediktivní údržba
- Produktivní údržba
Autonomní údržba
- 7 kroků autonomní údržby
- propojení s 5S (zásadami organizace pracovišť)
- Organizace a vizuální management
Praktické příklady a procvičování

Kurz je určen všem vedoucím útvarů TPV, výroby a údržby, technologům, pracovníkům výroby, údržby a koordinátorům týmového zlepšování. Kurz je zvláště vhodný pro výrobní organizace, které uplatňují systém štíhlé výroby.
PoznámkaPrezence: 7.45 - 8.00 hodin
Výuka: 8.00 - 15.30 hodin

V ceně kurzu "TPM - Totálně produktivní údržba" jsou zahrnuty učební a pracovní texty, pomůcky a malé občerstvení.

Na závěr kurzu obdrží účastníci dvojjazyčné osvědčení o absolvování.

AKCI PRO VÁS PŘIPRAVÍME I NA KLÍČ dle vašich konkrétních požadavků.