Vzdělávací a poradenská
společnost s tradicí
a působností v celé ČR
DTO CZ - vzdělávání jak má být

Kurzy a semináře

 
Logo ČSVTS

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.

Partneři

Hlavní oblasti  Štíhlá výroba, procesy, projekty   Informace o kurzu

TPM (Totálně produktivní údržba)
TPM (Total Productive Maintenance) je plánovaná organizace všech činností spojených s údržbou strojů

Termín kurzu: 24.09.2018 - 26.09.2018
Místo: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
 
Detail kurzuPřihláška
Cena vč. DPH8 712 Kč

Detaily kurzu pro termín "od 13.12.2017 do 15.12.2017"

NázevTPM (Totálně produktivní údržba)
TPM (Total Productive Maintenance) je plánovaná organizace všech činností spojených s údržbou strojů
Termínod 13.12.2017 do 15.12.2017
Cena8 712 Kč vč. DPH
Místo konáníDTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
ManažerHelena Ličková, +420 595 620 113, +420 606 638 548, email: h.lickova@dtocz.cz
GarantIng. Vladimír Volko
Rozsah3 dny
LektořiIng. Vladimír Volko
ProgramPro docílení maximálního výkonu organizace je důležité optimálně využívat výkon strojů. Údržba strojů je z hlediska ztrát jednou z významných oblastí pro zvyšování produktivity i hledání zdrojů pro snižování nákladů. TPM využívá schopností a dovedností všech pracovníků s cílem výrazně snížit prostoje strojů a jednotlivé ztráty v jejich využívání.
Cílem kurzu je vysvětlit principy údržby metodou TPM a zásady standardů 5S.

TPM – Totálně produktivní údržba
- Struktura a základní cíle TPM
- Tvorba strategie údržby
- Sběr, vyhodnocení a vizualizace dat
- Strukturované přístupy zlepšování
Nástroje TPM
- Prediktivní údržba
- Produktivní údržba
Autonomní údržba
- 7 kroků autonomní údržby
- propojení s 5S (zásadami organizace pracovišť)
- Organizace a vizuální management
Praktické příklady a procvičování

Kurz je určen všem vedoucím útvarů TPV, výroby a údržby, technologům, pracovníkům výroby, údržby a koordinátorům týmového zlepšování. Kurz je zvláště vhodný pro výrobní organizace, které uplatňují systém štíhlé výroby.
PoznámkaPrezence: 7.45 - 8.00 hodin
Výuka: 8.00 - 15.30 hodin

V ceně kurzu "TPM - Totálně produktivní údržba" jsou zahrnuty učební a pracovní texty, pomůcky a malé občerstvení.

Na závěr kurzu obdrží účastníci dvojjazyčné osvědčení o absolvování.

AKCI PRO VÁS PŘIPRAVÍME I NA KLÍČ dle vašich konkrétních požadavků.