Vzdělávací a poradenská
společnost s tradicí
a působností v celé ČR
DTO CZ - vzdělávání jak má být

Kurzy a semináře

 
Logo ČSVTS

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.

Partneři

Hlavní oblasti  Účetnictví, daně, mzdy, EET   Informace o kurzu

PŘÍPRAVA NA ÚČETNÍ ZÁVĚRKU ZA ROK 2017
pro podnikatelské subjekty podle vyhlášky 500/2002 Sb.

Detaily kurzu pro termín "11.12.2017"

NázevPŘÍPRAVA NA ÚČETNÍ ZÁVĚRKU ZA ROK 2017
pro podnikatelské subjekty podle vyhlášky 500/2002 Sb.
Termín11.12.2017
Cena1 452 Kč vč. DPH
při přihlášení více osob z jedné organizace - SLEVA !!!
Místo konáníDTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
ManažerMgr. Jana Ivan, tel.: 724 211 606, email: jana.ivan@dtocz.cz
GarantIng. Dagmar Beránková
Rozsah5 výukových hodin
LektořiIng. Dagmar Beránková - auditorka a daňová poradkyně, zkušená lektorka, soudní znalkyně
ProgramPrezence: 8.30 hodin
Začátek semináře: 9.00 hodin
Konec semináře: 13.00 hodin, poté následuje diskuse

Program:

1. Změny na dani z příjmů právnických osob (od 1. 7. 2017)
2. Upozornění na změny účetních předpisů
3. Příprava na účetní závěrku
4. Zákon o korporacích
5. Typy účetních závěrek a ke kterému dni se sestavují
6. Kategorie účetních jednotek (vliv na účetní závěrku a zveřejňování)
7. Struktura účetní závěrky
8. Závěrkové práce v rámci jednotlivých účetních tříd
9. Výroční zpráva
10. Znovuotevření účetních knih
11. Ověření účetní závěrky auditorem
12. Schválení účetní závěrky
13. Povinnost zveřejnění účetní závěrky
14. Inventarizace majetku a závazků
15. Rozsudky Nejvyššího správního soudu (rekapitulace)

PoznámkaPlatbu proveďte:
Ve prospěch účtu č. 64 80 47 61/0100 KB Ostrava
var. symbol: 32 01 17 22
IČ: 47666439
DIČ: CZ47666439
Cena: 1.200 Kč + 21% DPH = 1.452,- Kč
Při bankovním převodu předložte u prezence kopii příkazu k úhradě. Daňový doklad obdržíte u prezence nebo
následně poštou

V CENĚ JE ZAHRNUTO:
- příprava výukového materiálu od lektora - Výukové materiály budou upraveny na aktuální novinky pro dané téma
- tisk materiálů
- výuka lektora
- občerstvení v průběhu semináře

DALŠÍ INFORMACE:
Řádně vyplněnou webovou závaznou přihlášku zašlete prosím na adresu DTO CZ. Výukové materiály obdržíte u prezence.

V případě přihlášení většího počtu osob z jedné firmy - SLEVA!!!
2 účastník - 5% (1.140 Kč + 21% DPH = 1.379 Kč)
3 účastník - 10% (1.080 Kč + 21% DPH = 1.307 Kč)
4 účastník - 15% (1.020 Kč + 21% DPH = 1.234 Kč)


JAK SE K NÁM DOSTANETE:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava – Mariánské Hory

- z nádraží ČD Ostrava – Svinov tramvaj č. 3, 4, 8, 9 /směr centrum/
- z ústředního autobusového nádraží tramvaj č. 4, 8, 9 /směr Poruba/
- z ústředního autobusového nádraží tramvaj č. 11 /směr Zábřeh/, 12 /směr Dubina/
- z hlavního nádraží ČD Ostrava tramvaj č. 8, 12 /směr centrum/
• Výstupní zastávka Mariánské náměstí!


MOŽNOST PARKOVÁNÍ PŘÍMO PŘED BUDOVOU DTO CZ (omezený počet míst) NEBO U OC FUTURUM (cca 5 min. pěšky)