Vzdělávací a poradenská
společnost s tradicí
a působností v celé ČR
DTO CZ - vzdělávání jak má být

Kurzy a semináře

 
Logo ČSVTS

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.

Partneři

Hlavní oblasti  Kvalita a automotive   Informace o kurzu

Metoda FMEA
Metoda FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) - základní kurz.

Termín kurzu: 13.09.2018
Místo: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
 
Detail kurzuPřihláška
Cena vč. DPH2 420 Kč

Detaily kurzu pro termín "19.10.2017"

NázevMetoda FMEA
Metoda FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) - základní kurz.
Termín19.10.2017
Cena2 420 Kč vč. DPH
Místo konáníDTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
ManažerHelena Ličková, +420 595 620 113, +420 606 638 548, email: h.lickova@dtocz.cz
GarantIng. Vladimír Volko
Rozsah1 den, 8 hodin
LektořiIng. Vladimír Volko
ProgramMetoda FMEA a její využití při plánování a zlepšování kvality představuje týmovou analýzu možností vzniku vad u posuzovaného návrhu, ohodnocení jejich rizika a návrh a realizaci opatření vedoucích ke zlepšení kvality návrhu. Je to velice efektivní a účinná metoda plánování a zlepšování kvality.

Z obsahu kurzu Metoda FMEA:
- Význam zabezpečování kvality v předvýrobních etapách, používané postupy a metody.
- Základní principy metody FMEA a její přínosy.
- Druhy FMEA a zásady její aplikace.
- FMEA návrhu produktu (DFMEA), postup aplikace: analýza současného stavu, hodnocení míry rizika, návrh a realizace opatření ke snížení míry rizika, opětovné hodnocení míry rizika.
- Příklad FMEA návrhu produktu.
- FMEA procesu (PFMEA), postup aplikace: analýza současného stavu, hodnocení míry rizika, návrh a realizace opatření ke snížení míry rizika, opětovné hodnocení míry rizika.
- Příklad FMEA procesu.
- Test nabytých znalostí.
- Praktická aplikace metody FMEA na reálném produktu či procesu (práce v týmech, rozpracování analýzy na vybraném produktu či procesu)

Kurz Metoda FMEA je určen všem zájemcům působícím v oblasti managementu kvality, pracovníkům předvýrobních etap, vedoucím pracovníkům na všech úrovních řízení a všem, kteří usilují o dosažení spokojenosti zákazníků a co nejlepší výsledky podnikání.
PoznámkaPrezence: 7.45 - 8.00 hodin
Výuka: 8.00 - 15.30 hodin

V ceně vložného jsou zahrnuty studijní materiály a malé občerstvení.

Na závěr kurzu Metoda FMEA obdrží účastníci osvědčení o účasti.

Vložné pro studenty denního studia VŠB-TU Ostrava 500,-Kč včetně DPH.

AKCI PRO VÁS PŘIPRAVÍME I NA KLÍČ