Kvalita a automotive

Audit kvality – vedení dokumentace D/TLD dílů a svazek VDA 1

Dokumentace a archivace

Detaily kurzu

Název:
Audit kvality – vedení dokumentace D/TLD dílů a svazek VDA 1
Dokumentace a archivace
Termín:
Kurz již proběhl. Pokud máte o kurz zájem, zašlete nám poptávku
Cena:
5 687 Kč vč. DPH
Místo konání:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Manažer:
Helena Ličková, +420 595 620 113, h.lickova@dtocz.cz
Garant:
Ing. Jaroslav SCHWARZ, Hella Autotechnik NOVA s.r.o.
Rozsah:
1 den
Lektoři:
Ing. Jaroslav SCHWARZ, Hella Autotechnik NOVA s.r.o.
Program:
Tento nelicenční kurz Audit kvality – vedení dokumentace D/TLD dílů podle Formel Q Způsobilost – verze 8.0 (červen 2015) je specifický procesní audit pro bezpečnostní díly pro koncern Volkswagen. V případě, že dodavatel do VW Group vyrábí díly definované jako D/TLD díly je povinen zpracovávat dokumentaci, archivovat, označovat a provádět procesní audit D/TLD podle Formel Q Způsobilost. Během tohoto kurzu bude dále vysvětlen svazek VDA 1 - Dokumentace a archivace (Návod na dokumentování a archivaci požadavků na kvalitu a záznamů o kvalitě – zvláště u kritických charakteristik), který je specifický pro německý automobilový průmysl pro potřeby dokumentace a archivace.

Z obsahu nelicenčního kurzu Audit kvality:
Svazek VDA 1 Dokumentace a archivace - Návod na dokumentování a archivaci požadavků na kvalitu a záznamů o kvalitě – zvláště u kritických charakteristik
1 Úvod
2 Vysvětlení pojmů (Archivace, Archivační lhůta, Dokumenty, Kritické charakteristiky, Prokazování, Doba používání, Stav vědy a techniky)
3 Důvody prokazování
3.1 Řízení kvality
3.2 Právní předpisy, smlouvy, normy
3.3 Odpovědnost za výrobek, trestní právo, odpovědnosti a povinná péče, bezpečnost výrobků a zařízení
3.3.1 Odpovědnost za výrobek
3.3.2 Trestní právo
3.3.3 Odpovědnosti a povinná péče
3.3.4 Bezpečnost výrobků a zařízení
4 Dokumenty a prokazování
4.1 Rozsah sledování
4.2 Povaha dokumentů
5 Archivace
5.1 Požadavky na archivaci (Požadavky na archivační místa, Archivační média, Řešení prostřednictvím elektronického zpracování dat, Organizace archivace)
5.2 Rozsah archivace
5.2.1 Příklady kritických charakteristik
5.2.2 Dokumenty s požadavky na kvalitu a záznamy o kvalitě se vztahem ke kritickým charakteristikám
5.3 Doba užívání a doba archivace dokumentů s požadavky na kvalitu se vztahem ke kritickým charakteristikám (Dokumenty s požadavky na kvalitu, Záznamy o kvalitě, Záznamy o kvalitě příslušející jednotlivým produktům, Zvláštní záznamy o kvalitě příslušející například uvolňování procesů, Záznamy o kvalitě příslušející náhradním dílům)
5.4 Označování dokumentů se vztahem ke kritickým charakteristikám (Příklady značení zvláštních znaků vybraných dodavatelů)
5.4.1 Příklady značení zvláštních znaků ve výkresové dokumentaci podle dodavatele
VW 01060 Vydávání TLD listů
o Skladba TLD čísla
o VW 01060 Vydávání TLD listů – příklad TLD 902 002 V1 s dopadem do výkresové dokumentace (sestavní výkres zákazníka)
VW 01058 Výkresy Popisy
o Bezpečnostní dokumentace
o Písmo odkazů, znaky odkazů
o Změněné výkresy
o Příklad TLD 902 002 V1 s dopadem do výkresové dokumentace (sestavní výkres dodavatele)
o Zhotovení výkresu
Formel Q Způsobilost – Technická revize u dodavatelů (TRL) aspektyna zajištění shodnosti dílů a komponentů se zákonnými a specifickými požadavky
o Formel Q Způsobilost Příloha C – Hodnotící kritéria semaforové systematiky (UL, TRL a AR)
o Formel Q Způsobilost – Technická revize u dodavatelů (TRL) – Katalog otázek s dopadem na Vedení dokumentace k D/TLD dílům
Formel Q Způsobilost: Audit kvality – vedení dokumentace D/TLD dílů
1.1 Všeobecně
1.2 Stanovení výrobkových skupin / výběr dílů
1.3 Hodnocení jednotlivých otázek / výsledky auditů
1.4 Zpráva z auditu / zlepšovací program
1.5 Značení technických dokumentů
1.5.1 Značení TLD
1.5.2 Systematika značení u dodavatelů
1.6 Katalog otázek D/TLD audit pro díly s povinnou dokumentací (Technické podklady / dokumentace, Příklad korelační matice, Výrobek a proces, Personál)
1.7 Formulář Audit kvality – vedení dokumentace D/TLD dílů (excel)
Formel Q Způsobilost: Audit procesu (VA) s dopadem na vedení dokumentace D/TLD dílů
o Celkové hodnocení auditu procesu s důvody ke snížení hodnocení do C i přes stupeň plnění EPN ≥ 80%
o Celkové hodnocení auditu procesu (Důvody k dodatečnému snížení hodnocení do C)
Přehled zkratek

Kurz je určen pro PSB zmocněnce za bezpečnost produktu, auditory D/TLD dokumentace a všechny zaměstnance v dodavatelských společnostech uznávajících VDA standardy (VW Group, BMW Group, Daimler Group atd.) vyrábějící díly s bezpečnostními znaky.
Poznámka:
Prezence: 7.45 - 8.00 hodin
Výuka: 8.00 - 15.30 hodin

V ceně nelicenčního kurzu "Audit kvality – vedení dokumentace D/TLD dílů a svazek VDA 1 " jsou zahrnuty učební texty a malé občerstvení.

Na závěr nelicenčního kurzu "Audit kvality – vedení dokumentace D/TLD dílů a svazek VDA 1 " obdrží účastníci osvědčení o účasti.

AKCI PRO VÁS PŘIPRAVÍME I NA KLÍČ

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(0,9MB, *.pdf)

Stáhnout

(0,4MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.