Vzdělávací a poradenská
společnost s tradicí
a působností v celé ČR
DTO CZ - vzdělávání jak má být

Kurzy a semináře

 
Logo ČSVTS

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.

Partneři

Hlavní oblasti  Technické profese a technická zařízení   Informace o kurzu

Revizní techniky vyhrazených tlakových zařízení
– provozované tlakové nádoby stabilní

Termín kurzu: 05.06.2018 - 06.06.2018
Místo: Hotel Prosper, Čeladná 246, 739 12
 
Detail kurzuPřihláška
Cena vč. DPH4 477 Kč

Detaily kurzu pro termín "od 05.12.2017 do 06.12.2017"

NázevRevizní techniky vyhrazených tlakových zařízení
– provozované tlakové nádoby stabilní
Termínod 05.12.2017 do 06.12.2017
Cena4 477 Kč vč. DPH
cena včetně ubytování
Místo konáníHotel Prosper, Čeladná 246, 739 12
ManažerKarin HAMPLOVÁ, 724 339 311, k.hamplova@dtocz.cz
GarantIng. Jaromír Holaň
Rozsah2 dny
LektořiIng. Jaromír Holaň
ProgramObsah kurzu:
● Zákonné předpisy pro provoz tlakových zařízení
- zákon 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce zákon 251/2005 Sb. o inspekci práce
- vyhláška 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
- vyhláška 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
- zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
- NV 219/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh
- NV 119/2016 Sb. o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh ve znění pozdějších
- NV 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
- zákon 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků
● Druhy pracovních tekutin
● Výstroj tlakových nádob dle ČSN 690010-5.2, ČSN EN 764-7
● Provoz tlakových nádob stabilních dle ČSN 690012
- názvosloví, obecná charakteristika a rozdělení TNS
- základní výstroj, bezpečnostní výstroj a příslušenství TNS
- podmínky pro uvádění TNS do provozu
- postup při uvádění TNS do provozu
- pravidelný provoz TNS
- provoz TNS za mimořádných podmínek
- odstavení TNS z provozu
- nádoby na kapalný chlór
- podmínky pro provádění oprav TNS
- údržba a čištění TNS
- opravy a rekonstrukce nádob
- umístění nádob
● Revize a zkoušky tlakových nádob stabilních
- výchozí revize, provozní revize, vnitřní revize
- zkouška těsnosti, tlaková zkouška
- revizní záznamy
- revizní technik a jeho povinnosti
● Obsluha tlakových nádob stabilních
- povinnosti obsluhy, povinnosti osoby zodpovědné za provoz TNS
- povinnosti provozovatele TNS, školení a ověřování znalostí obsluh
● Dokumentace k provozovaným tlakovým nádobám
● Rizika vznikající při provozu TNS
● Obsah jednotlivých revizních zpráv podle druhu provedené revize nebo zkoušky
● Řešení otázek ke zkouškám
PoznámkaTento kurz jsme připravili podle Vašich námětů, které jste uvedli v anketních lístcích na závěr kurzů pořádaných v DTO CZ.
Je zaměřen na legislativu, jak napsat revizní zprávu, jak na testové otázky u zkoušek a v diskusi se podělit o informace i o problémy, které je nezbytné řešit právě v současné době.

Časový program kurzu:
Úterý 5. prosince 2017
10:00 - 10:15 prezence
10:15 - 12:00 odborné přednášky
12:00 - 12:30 oběd
12:30 - 18:00 odborné přednášky
19:00 diskuse k praktickým zkušenostem
Středa 6. prosince 2017
9:00 - 13:00 odborné přednášky, závěrečná diskuse
13:00 zakončení kurzu