Vzdělávací a poradenská
společnost s tradicí
a působností v celé ČR
DTO CZ - vzdělávání jak má být

Kurzy a semináře

 
Logo ČSVTS

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.

Partneři

Hlavní oblasti  Ekologie, EMS   Informace o kurzu

PODNIKOVÝ EKOLOG

Termín kurzu: 14.05.2018 - 12.10.2018
Místo: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
 
Přihláška
Cena vč. DPH26 862 Kč

Detaily kurzu pro termín "od 14.05.2018 do 12.10.2018"

NázevPODNIKOVÝ EKOLOG
Termínod 14.05.2018 do 12.10.2018
Cena26 862 Kč vč. DPH
Místo konáníDTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
ManažerIng. Gabriela Kašoková, 595 620 154, g.kasokova@dtocz.cz
GarantIng. Kateřina Němčíková
Rozsah17 dnů, 128 hodin
LektořiIng. Jana Bouchalová
Ing. Kateřina Němčíková
Ing. Bohuslav Novák
Ing. Jana Kodymová, Ph.D.
Ing. Tomáš Bouchal, Ph.D.
ProgramRekvalifikační kurz Podnikový ekolog je určen pro pracovníky organizací, kteří zajišťují řízení environmentálního managementu, jsou na pozici firemního ekologa, popř. pro všechny pracovníky, kteří si chtějí zvýšit podvědomí a požadavky v oblasti ochrany životního prostředí.

Z obsahu kurzu Podnikový ekolog:
1. modul: Úvod do environmentálního managementu (14. - 18. května 2018)
2. modul: Environmentální legislativa (11. - 15. června 2018 )
3. modul: Environmentální a prevenční programy 10. - 12. září 2018)
4. modul: Manažerské nástroje a dovednosti pro EMS (8. - 11. října 2018 )

Zkoušky 12. října 2018


Z obsahu kurzu "Úvod do environmentálního managementu":
Úvod do problematiky životního prostředí (základní pojmy a zásady ochrany životního prostředí)
Úvod do EMS - environmentální systém managementu
Struktura právních norem v ČR, základní environmentální legislativa, správní řád, výkon státní správy
Základní požadavky EMS dle normy ČSN EN ISO 14001
Úvodní environmentální přezkoumání dle ISO 14004
Program environmentálního samohodnocení - ESAP (úvodní přezkoumání), postupy měření a hodnocení environmentálních dopadů
Metody identifikace a hodnocení významnosti environmentálních dopadů a aspektů
Hodnocení environmentálního profilu dle ISO 14031 a 14032 a hodnocení environmentální výkonnosti

Z obsahu kurzu "Environmentální legislativa":
Řízení agendy ekologie
Nakládání s vodami o ochrana vod
Nakládání s odpady, obaly
Nakládání s chemickými látkami (NCHLS)
Prevence závažných havárií (PZH)
Ochrana ovzduší
Ekologická újma (EÚ)

Z obsahu kurzu "Environmentální a prevenční programy":
Metody a postupy pro zaznamenávání úsudků o environmentálních jevech
Manipulace, skladování a přeprava nebezpečných látek
Hospodaření s energií
Integrovaná prevence (IPPC)
Integrovaný registr znečišťování (IRZ)
Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP)
Management rizik
Havarijní připravenost a havarijní plánování (HP)

Z obsahu kurzu "Manažerské nástroje a dovednosti pro EMS":
Normy pro systémy environmentálního managementu, vztahy k jiným systémům managementu
Mezinárodní normalizační aktivity a EMAS
Základy systémů managementu (druhy systémů managementu, metody managementu, politiky organizace, organizační struktury)
Organizační, rozhodovací, informační a komunikační struktury
Struktura systému environmentálního managementu (plánování, dokumentace, provoz systémů managementu)
Kontrola a měření
Zavádění procesního přístupu
Posuzování vlivů na životní prostředí
PoznámkaV ceně kurzu Podnikový ekolog jsou zahrnuty učební a pracovní texty, pomůcky a malé občerstvení.
Doporučujeme si sebou do výuky přinést normy ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN EN ISO 19011.

Na závěr kurzu Podnikový obdrží účastníci osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu a získají možnost přihlásit se k personální certifikaci na funkci Manažer EMS, případně Auditor EMS.

Prezence: 7:30 - 8:00 hod.
Výuka první až předposlední den modulu: 8:00 - 16:00 hod.
Výuka poslední den: 8:00 - 14:00 hod.