Vzdělávací a poradenská
společnost s tradicí
a působností v celé ČR
DTO CZ - vzdělávání jak má být

Kurzy a semináře

 
Logo ČSVTS

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.

Partneři

Hlavní oblasti  Facility management, správa majetku a budov, stavebnictví   Informace o kurzu

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA č. 225/2017 Sb.
a jeho rozhodujících prováděcích vyhlášek (účinnost od 1. 1. 2018)

Termín kurzu: 29.01.2018
Místo: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
 
Přihláška
Cena vč. DPH1 694 Kč

Detaily kurzu pro termín "29.01.2018"

NázevVELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA č. 225/2017 Sb.
a jeho rozhodujících prováděcích vyhlášek (účinnost od 1. 1. 2018)
Termín29.01.2018
Cena1 694 Kč vč. DPH
při přihlášení více osob z jedné organizace SLEVA!!!
Místo konáníDTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
ManažerMgr. Jana Ivan, tel.: 724 211 606, email: jana.ivan@dtocz.cz
GarantIng. Jindřich Pater
Rozsah4 hodiny
LektořiIng. Jindřich Pater - Autorizovaný inženýr, místopředseda ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, autorizovaný inženýr v TZS, TPS a EA, člen PS při MPSV ČR
ProgramPrezence: 8.30 hodin
Začátek semináře: 9.00 hodin
Konec semináře: 13.00 hodin

Obsah semináře:

1. Stavební zákon č. 183/2006 Sb. po novele č. 225/2017 Sb. – specifikace změn.
2. Změny v procesu územního řízení ve vazbě na § 76 a dále NSZ.
3. Změny v procesu stavebního řízení ve vazbě na § 103 a dále NSZ.
4. Změny v procesu kolaudace stavby ve vazbě na § 119 NSZ.
5. Požadavky na výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh ve vazbě na § 156 NSZ.
6. Požadavky na stavby podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011ve vazbě na § 156 SZ.
7. Požadavky na účastníky výstavby (projektant, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka/stavební dozor a koordinátora BOZP na staveništi) ve vazbě na § 152 a § 158 NSZ.
8. Rozbor prováděcích vyhlášek s vazbou na NSZ – vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech … a č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování …
9. Stavební deník ve vazbě na § 157 NSZ a vyhlášku č. 499/2006 S., o dokumentaci staveb – náležitosti jeho vedení.
10. Dokumentace skutečného provedení stavby ve vazbě na § 121 a § 125 NSZ a vyhlášku č. 499/2006 S., o dokumentaci staveb – rozsah a obsah, zjednodušená dokumentace (pasport stavby).
11. Metodické pomůcky MMR a ČKAIT pro účastníky výstavby – diskuze, ukázky, praktická aplikace profesního informačního systému PROFESIS.
12. Diskuze
PoznámkaNově jsme pro Vás připravili slevy za přihlášení více účastníků z jedné firmy a občerstvení v průběhu semináře

V ceně jsou zahrnuty učební texty a občerstvení.
Účast je podmíněna uhrazením účastnického poplatku.

Způsob úhrady:
Ve prospěch účtu č. 64 80 47 61/0100 KB Ostrava
Variabilní symbol: 32 01 18 11
DALŠÍ INFORMACE:
Výukové materiály obdržíte u prezence

V případě přihlášení většího počtu osob z jedné firmy - SLEVA!!!

2 účastník - 5%
3 účastník - 10%
4 účastník - 15%

JAK SE K NÁM DOSTANETE:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava – Mariánské Hory

- z nádraží ČD Ostrava – Svinov tramvaj č. 3, 4, 8, 9 /směr centrum/
- z ústředního autobusového nádraží tramvaj č. 4, 8, 9 /směr Poruba/
- z ústředního autobusového nádraží tramvaj č. 11 /směr Zábřeh/, 12 /směr Dubina/
- z hlavního nádraží ČD Ostrava tramvaj č. 8, 12 /směr centrum/
• Výstupní zastávka Mariánské náměstí!

MOŽNOST PARKOVÁNÍ PŘÍMO PŘED BUDOVOU DTO CZ (omezený počet míst) NEBO U OC FUTURUM (cca 5 min. pěšky)

Pokud se akce nezúčastníte, účastnický poplatek nevracíme