Vzdělávací a poradenská
společnost s tradicí
a působností v celé ČR
DTO CZ - vzdělávání jak má být

O nás

 
Logo ČSVTS

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.

Partneři

Garance kvality


Certifikace

Jsme držiteli certifikátu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009. Certifikace se týká návrhu, vývoje a realizace vzdělávacích a poradenských aktivit.

Systém kvality byl budován v naší společnosti více než rok a vyvrcholil úspěšným auditem u akreditované certifikační společnosti v srpnu 2004.

Akreditace k provádění certifikačních zkoušek osob

V rámci DTO CZ působí i certifikační orgán ACM DTO CZ, který je akreditován ČIA - Českým institutem pro akreditaci k provádění certifikace personálu pro 19 funkcí.

Oborové akreditace, autorizace a pověření

  • Akreditace MŠMT ČR pro 23 rekvalifikačních oborů a funkcí
  • Akreditace MV ČR pro vzdělávání úředníků
  • Akreditace MPSV pro vzdělávání v sociální oblasti
  • Pověření Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ČR k provádění kvalifikačního vzdělávání pracovníků pracovišť se zdroji ionizujícího záření
  • Akreditace ČIA - Českého institutu pro akreditaci k provádění certifikace personálu pro 14 oborů a funkcí
  • Autorizace resortních ministerstev dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání pro 9 oborů.