Vzdělávací a poradenská
společnost s tradicí
a působností v celé ČR
DTO CZ - vzdělávání jak má být

O nás

 
Logo ČSVTS

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.

Partneři

Garance kvality

Jsme držiteli certifikátu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016. Certifikace se týká návrhu, vývoje a realizace vzdělávacích, tréninkových a projektových akcí a poradenských aktivit. Systém kvality byl budován v naší společnosti více než rok a vyvrcholil úspěšným auditem u akreditované certifikační společnosti v srpnu 2004. Posláním naší společnosti DTO CZ, s.r.o. je tvorba hodnoty pro zákazníka poskytováním kvalitních vzdělávacích služeb - Politika DTO CZ.

AKREDITACE K PROVÁDĚNÍ CERTIFIKAČNÍCH ZKOUŠEK OSOB

V rámci DTO CZ působí i certifikační orgán ACM DTO CZ, který je akreditován ČIA - Českým institutem pro akreditaci k provádění certifikace personálu pro 12 funkcí.

OBOROVÉ AKREDITACE, AUTORIZACE A POVĚŘENÍ

  • Akreditace MŠMT ČR k provádění rekvalifikací
  • Akreditace MV ČR pro vzdělávání úředníků
  • Akreditace MPSV pro vzdělávání v sociální oblasti
  • Autorizace k provádění zkoušek z profesních kvalifikací
  • Pověření Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ČR k provádění kvalifikačního vzdělávání pracovníků pracovišť se zdroji ionizujícího záření
  • Akreditace ČIA - Českého institutu pro akreditaci k provádění certifikace personálu