Vzdělávací a poradenská
společnost s tradicí
a působností v celé ČR
DTO CZ - vzdělávání jak má být

Nabízíme

 
Logo ČSVTS

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.

Partneři

Projekty ESF

V současné době realizuje DTO CZ, s.r.o. následující projekty, financované ze zdrojů ESF

Název projektu:AUDITOR SYSTÉMŮ
Registrační číslo:CZ.1.07/3.2.07/03.0073
Operační program:Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory:3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Realizace: 1. 8. 2012 - 31. 1. 2014
Výše finanční dotace: 1.779.959,20 Kč
Poskytovatel:Moravskoslezský kraj

Stručný obsah projektu

Hlavním cílem projektu je prohloubit nabídku dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji prostřednictvím vytvoření nového, vysoce odborného vzdělávacího programu. Jednat se bude o vzdělávací program s názvem Auditor systémů, jehož potřebnost vyplynula jak z dlouhodobých zkušeností předkladatele s prací s cílovou skupinou, tak z průzkumu realizovaného DTO CZ. Cílová skupina (auditoři, manažeři/ poradci pro jednotlivé systémy managementu) bude zapojena do pilotního ověření a průběžné evaluace programu.

Hlavní cíle projektu

  1. Tvorba obsahu nového vzdělávacího programu 
  2. Tvorba metodiky výuky a studijních a tréninkových opor 
  3. Příprava e-learningové verze tématických modulů 
  4. Pilotní ověření nového vzdělávacího programu 
  5. Závěrečná evaluace a tvorba finální podoby vzdělávacího programu


Název projektu:ŠTÍHLÉ INOVACE
Registrační číslo:CZ.1.07/3.2.07/03.0074
Operační program:Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory:3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Realizace: 1. 8. 2012 - 31. 1. 2014
Výše finanční dotace: 1.289.021,80 Kč
Poskytovatel:Moravskoslezský kraj

Stručný obsah projektu

Hlavním cílem projektu je prohloubit nabídku dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji prostřednictvím vytvoření nového, vysoce inovativního vzdělávacího programu. Jednat se bude o vzdělávací program s názvem Štíhlé inovace, jehož potřebnost vyplynula jak z dlouhodobých zkušeností předkladatele s prací s cílovou skupinou, tak z průzkumu realizovaného DTO CZ. Cílová skupina (technologové, vývojáři, konstruktéři, procesní inženýři) bude zapojena do pilotního ověření a průběžné evaluace programu.

Hlavní cíle projektu

  1. Tvorba obsahu nového vzdělávacího programu
  2. Tvorba metodiky výuky a studijních a tréninkových opor
  3. Příprava speciálního tréninkového centra
  4. Pilotní ověření nového vzdělávacího programu
  5. Závěrečná evaluace a tvorba finální podoby vzdělávacího programu