Sociální služby a zdravotnictví

Paliativní péče - kurz akreditovaný MPSV

další profesní vzdělávání pro Vás
CÍLEM KURZU JE: poskytnout širokou nabídku poznatků, které je možné aplikovat u všech pacientů a tím pacientům zmírnit nejen jejích bolest a další tělesná a duševní strádání, ale zachovat jim jejich důstojnost.
Termín:
pá 20. 8. 2021, 9:00 - 14:30, dopolední kurz
Rozsah:
1 den, 8 hodin
Obsah:

S umírajícími pacienty se dnes setkává téměř ve všech zdravotnických a sociálních zařízeních a umět pečovat o lidi, kteří se blíží ke konci svého života se pro nás pečující stává základní součástí naši profesionální role.

  •  Seznámení s účastníky a úvod do problematiky Paliativní péče
  •  Základní péče a potřeby klientů
  • Zásady komunikace s klienty a s rodinnými příslušníky
  • Proces umírání a truchlení
  • Shrnutí výukového tematického celku Paliativní péče
  • Závěr vzdělávacího kurzu - kurz je zakončen ověřením znalostí formou testu a praktické zkoušky (modelová situace)

Absolvent se bude umět zorientovat v problematice paliativní péče, jak zvládnou a zajistit základní péči pacienta - zhodnotit jeho bolest a nastavit vhodná opatření, bude umět reagovat na změny ve stavu pacienta a uspokojit jeho potřeby, prohloubí si komunikační dovednosti s klientem a jeho příbuznými, osvojí si schopnosti jak adekvátně reagovat v procesu umírání a smrt.

Na základě úspěšně vykonaného testu  a praktické zkoušky obdrží absolventi OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU s akreditací MPSV ČR


Zkouška:
test a praktická zkouška
Lektoři:
Mgr. Eva ZWYRTKOVÁ
Poznámka:

VÝUKA V KURZU: 9:00 hod. - 14:30 hod. (prezence od 8:00 hod.) 

KURZ JE URČEN: 

  • pracovníkům v sociálních službách – další vzdělávání (dle § 116 odst.9 Zákona o sociálních službách), 
  • sociálním pracovníkům (dle § 111 Zákona),m  vedoucím pracovníkům sociálních služeb (dle § 117a Zákona)
  • fyzickým osobám, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči (dle § 117a Zákona) 

 V PŘÍPADĚ VĚTŠÍHO POČTU ZÁJEMCŮ LZE KURZ USPOŘÁDAT PŘÍMO V MÍSTĚ OBJEDNATELE

V ceně kurzu je zahrnuto malé občerstvení.

Cena:
1 600 Kč vč. DPH
Manažer:

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(6,2MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,7MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.