Vyhrazená technická zařízení a technické profese

Základy automatizačních systémů

Cílem školení je poskytnout ucelený přehled o základech automatizačních systémů od základních pojmů, přes architekturu a způsob vykonávání programů, až po technickou dokumentaci řídících systémů vč. praktických příkladů.
Termín:
pá 10. 11. 2023, 8:00 - 15:30
Rozsah:
1 den, 8 hodin
Obsah:
  1. Vymezení základních pojmů – Průmyslový automat (PLC), HMI, SCADA, Průmyslový robot, manipulátor, komunikační sběrnice (Profinet, Profibus, IO Link), digitální vstupy/výstupy, periferie PLC a další.                                                   
  2. Bezpečnost v automatizačních systémech, bezpečnost strojů z pohledu průmyslové automatizace       
  3. Úvod do průmyslových automatů (PLC Siemens) – Rozdělení, architektura, způsob vykonávání programu, základní periferie
  4. Specifikace digitálních vstupů, výstupů, způsob jejich použití, specifikace analogových vstupů, výstupů, způsob jejich použití
  5. Komunikační sběrnice, OSI/ISO model, architektura průmyslových sítí
  6. Komunikace a předávání informací v komunikačních systémech (pomocí sběrnic, binárních signálů)
  7. Technická dokumentace řídicích systémů, schéma zapojení HW, dekompozice konkrétního HW zapojení stroje (typový příklad)
  8. Volná diskuze, prostor pro dotazy

Školení doporučujeme pracovníkům údržby, materiálovým specialistům, nákupčím (aby věděli, co je uvnitř strojů a zařízení, aby uměli externím specializovaným servisním technikům kvalifikovaně vysvětlit problém, aby uměli posuzovat nabídky na nové stroje, co je na strojích nového/jiného ve srovnání se stávajícím strojním parkem (obráběcí stroje, roboty, klece, senzory), aby znali principy bezpečnosti zařízení, provozní režimy, servisní režimy atd. (co je přípustné a v jakých režimech lze obejít).

Lektoři:
Zkušený dlouholetý lektor z praxí ve vývoji, projektování a testování automatizačních systémů.
Poznámka:

Po vyplnění a odeslání přihlášky Vám zašleme potvrzení o přijetí na kurz. Zatím nemusíte provádět žádnou platbu, fakturu Vám zašleme e-mailem 14 dní před zahájením kurzu.    

ČASOVÝ HARMONOGRAM KURZU

Prezence: 7:45 - 8:00 

Výuka: 8:00 - 15:30 hodin, s přestávkami na oběd a krátkými přestávkami na odpočinek dle potřeby. Během školení budou účastníci mít k dispozici malé občerstvení, včetně vody, kávy a čaje.   

Po ukončení školení každý účastník obdrží osvědčení o absolvování školení.   

V rámci výuky obdržíte studijní materiál.

Cena:
4 420 Kč vč. DPH
Manažer:

Katalogy vzdělávání ke stažení

Katalog Stáhnout

(5,9MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Logo partnera

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.