Vyhrazená technická zařízení a technické profese

Základy elektrotechniky

Cílem školení je poskytnout ucelený přehled o základních elektrotechnických prvcích, porozumění jejich základní aplikaci v průmyslovém prostředí se zaměřením na základní elektroinstalace ve výrobních halách a provozech.
Termín:
pá 3. 11. 2023, 8:00 - 15:30
Rozsah:
1 den, 8 hodin
Obsah:
  1. Úvod, představení, harmonogram školení
  2. Vymezení základních pojmů (napětí, proud, rezistivita, kapacita, indukčnost) a jejich vzájemná vazba, EMC, filtry (horní a dolní propusť, filtrace vysokých frekvencí)
  3. Základní prvky slaboproudé elektrotechniky (obvody malého napětí) – rezistor, kondenzátor, cívka, polovodičové prvky, usměrňovače, relé
  4. Základní prvky nízko výkonové elektrotechniky (obvody nízkého napětí) - spínače, vypínače, jistič, chránič, stykač a další.
  5. Základní typy zapojení (jedno-fázově/troj-fázově, zapojení do hvězdy a do trojúhelníku)
  6. Základy bezpečnosti nízko výkonové elektrotechniky (obvody nízkého napětí), barevné značení, vybrané informace (přechod z Vyhl. č. 50/1978 Sb. na NV č. 194/2022 Sb.)
  7. Indukční, odporová a kapacitní zátěž, její vliv na volbu vhodných spínacích prvků
  8. Příklady zapojení obvodů malého a nízkého napětí
  9. Volná diskuse, prostor pro dotazy, ukončení školení, zpětná vazba

Školení je vhodné např. pro pracovníky údržby strojů, správce a údržbáře budov a výrobních hal, servisní techniky a další. 

Přehled základních prvků a souvislostí, jak z hlediska funkčnosti správně instalovat kabeláž, vypínače, atd.

Lektoři:
Zkušený dlouholetý lektor z praxí ve vývoji, projektování a testování automatizačních systémů.
Poznámka:

Po vyplnění a odeslání přihlášky Vám zašleme potvrzení o přijetí na kurz. Zatím nemusíte provádět žádnou platbu, fakturu Vám zašleme e-mailem 14 dní před zahájením kurzu. 

ČASOVÝ HARMONOGRAM KURZU: 

Prezence: 7:45 - 8:00

Výuka: 8:00 - 15:30 hodin, s přestávkami na oběd a krátkými přestávkami na odpočinek dle potřeby. Během školení budou účastníci mít k dispozici malé občerstvení, včetně vody, kávy a čaje. 

Po ukončení školení každý účastník obdrží osvědčení o absolvování. 

V rámci výuky obdržíte studijní materiál.

Cena:
4 420 Kč vč. DPH
Manažer:

Katalogy vzdělávání ke stažení

Katalog Stáhnout

(5,9MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Logo partnera

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.