Stavebnictví

Zadavatelé staveb

Školení pro zaměstnance v oblasti bezpečnosti při stavbách, zaměřeno na aplikaci právních předpisů.
Interaktivní výuka s praktickými příklady a analýzou pracovních úrazů. Registrace online. Zlepšete své dovednosti v ochraně zdraví při práci.
Termín:
út 24. 10. 2023, 8:00 - 11:00
Rozsah:
1 den, 3 hodiny
Obsah:

Naše školení je navrženo pro zaměstnance, kteří zajišťují realizaci investic a zastupují zadavatele stavby. 

Cílem kurzu je poskytnout vám specifické znalosti v oblasti aplikace bezpečnostních předpisů ve fázi zadávání staveb a jejich realizace. 

Kdo by měl absolvovat tento kurz: 

Zaměstnanci, kteří plní úkoly zaměstnavatele v oblasti zadávání, kontrolní činnosti a přebírání staveb realizovaných zaměstnavatelem z pozice zadavatele staveb. 

Obsah kurzu: Naše školení bude pokrývat následující témata:

1. Úvod do bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

  • Zásady používání právních předpisů v návaznosti na Ústavu ČR a Listinu základních práv a svobod.
  • Tato část bude zahrnovat výkladové formy, speciální právní předpisy a zvláštní právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

2. Zákon č. 309/2006 Sb.: 

  • Podrobný výklad vybraných paragrafů, včetně § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17 a § 18

3. Zákon č. 183/2006 Sb.: 

  • Informace o novém stavebním zákoně, včetně § 2, § 3, § 152, § 153, § 158, a § 160

4. Zákon č. 360/1992 Sb.:

  • Informace o obsahu tohoto zákona.

5. Zákon č. 455/1991 Sb.:

  • Podrobný výklad vybraných paragrafů, včetně § 11, § 31 a příloha č. 2.

6. Vyhláška č. 499/2006 Sb.:

  • Informace o obsahu této vyhlášky.

7. Rozbory konkrétních pracovních úrazů: 

  • Praktické příklady a analýzy pracovních úrazů pro lepší pochopení bezpečnostních rizik.

Metoda výuky:  

Naše výuka je interaktivní a zaměřená na praktické příklady. Budeme využívat metodu výkladu aplikace právních předpisů s využitím nových poznatků z praxe. 

Přednášky budou prováděny formou prezentací obsahující fotodokumentaci s příklady z reálných situací. 

Registrace: 

Pokud máte zájem o účast na našem kurzu, můžete se zaregistrovat přes náš online formulář.

Po registraci budeme kontaktovat vás s dalšími informacemi ohledně termínů a detailů kurzu. 

Jsme připraveni vám pomoci získat nezbytné znalosti pro řádnou přípravu a provádění staveb z pozice zadavatele staveb a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Buďte součástí naší výuky a zlepšete své dovednosti v této důležité oblasti. Pokud máte další otázky, neváhejte nás kontaktovat. Těšíme se na spolupráci s vámi!

Lektoři:
Vladimír Burda (OZO v prevenci rizik, Koordinátor BOZP na staveništi a soudní znalec v oboru BOZP,odvětví stavebnictví)
Poznámka:

Po vyplnění a odeslání přihlášky Vám zašleme potvrzení o přijetí na kurz. 

Zatím nemusíte provádět žádnou platbu, fakturu Vám zašleme e-mailem 14 dní před zahájením kurzu. 

Během trvání kurzu je požadována prezence od 7:45 do 8:00 hodin, kdy dochází ke zahájení kurzu a registraci účastníků.

Samotná výuka probíhá od 8:00 do 11:00 hodin.

Během kurzu budou účastníci mít k dispozici malé občerstvení, včetně vody, kávy a čaje.

ČASOVÝ HARMONOGRAM KURZU:

Prezence: 7:45 - 8:00

Výuka: 8:00 - 11:00 hodin

Po ukončení kurzu každý účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Cena:
2 408 Kč vč. DPH
Poznámka: Cena kurzu bez DPH 1.990,- Kč
Manažer:

Katalogy vzdělávání ke stažení

Katalog Stáhnout

(5,9MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Logo partnera

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.