Stavebnictví

Stavbyvedoucí

Školení pro stavbyvedoucí - Bezpečnost, právní předpisy, prevence pracovních úrazů. Posílení dovedností pro bezpečné stavební projekty.
Termín:
st 25. 10. 2023, 8:00 - 12:00
Obsah:

Účel a cíl školení:

Seznámení stavbyvedoucích různých zhotovitelů staveb s právními a ostatními předpisy upravujícími jejich činnost. Identifikace odpovědnosti jednotlivých účastníků staveb v souladu s předpisy. Analýza nejčastějších příčin smrtelných a závažných pracovních úrazů na stavbách. Postupy při šetření pracovních úrazů a stanovení odpovědností konkrétních osob. Prevence trestního stíhání v případě vzniku úrazů. Rozbor konkrétních pracovních úrazů a jejich důsledků pro stavbyvedoucí. 

Uvědomění stavbyvedoucích o rizicích spojených s jejich pracovním postavením a funkcí. Osvojení znalostí a dovedností vedoucích k odpovědnějšímu přístupu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Charakteristika účastníků:

Školení je určeno pro všechny autorizované stavbyvedoucí a vedoucí zaměstnance stavebních firem.

Formy a metody výuky:

Školení probíhá ve formě prezentace s využitím fotodokumentace a příkladů z praxe.

Lektor má 35 let zkušeností s vyšetřováním pracovních úrazů jako inspektor Inspektorátu bezpečnosti práce a soudní znalec.

Školení doplňuje kvalifikační předpoklady pro výkon činnosti stavbyvedoucího a vedoucího zaměstnance stavebních firem.

Obsah školení:

1. Právní předpisy a bezpečnost na stavbách

 • Ústava ČR a Listina základních práv a svobod v kontextu s právními předpisy.
 • Zásady používání právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Zákon č. 309/2006 Sb. - podrobný výklad vybraných paragrafů.
 • Zákon č. 183/2006 Sb. - informace o novém stavebním zákoně.
 • Zákon č. 360/1992 Sb. - obsah a význam.
 • Zákon č. 455/1991 Sb. - vybrané paragrafy a příloha č. 2.
 • Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - plný rozsah.
 • Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - výběr ustanovení, která jsou nejčastější příčinou pracovních úrazů.
 • Vyhláška č. 499/2006 Sb. - vedení stavebního deníku.

2. Rozbory konkrétních pracovních úrazů

 • Příklady a analýza reálných pracovních úrazů.
 • Důsledky těchto úrazů pro stavbyvedoucí a účastníky stavebních projektů.

Závěr školení:

 • Zhodnocení získaných znalostí.
 • Podpora odpovědného přístupu ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 • Vydání certifikátu úspěšným účastníkům. 
 • Diskuze a dotazy 
 • Možnost klást otázky a diskutovat na téma školení.

Tento obsah školení je zaměřen na posílení dovedností a povědomí stavbyvedoucích v oblasti bezpečnosti a právních předpisů, aby mohli lépe plnit svou roli při budování bezpečných a zdravých stavebních projektů.

Buďte součástí naší výuky a zlepšete své dovednosti v této důležité oblasti.

Pokud máte další otázky, neváhejte nás kontaktovat. Těšíme se na spolupráci s vámi!

Lektoři:
Vladimír Burda (OZO v prevenci rizik, Koordinátor BOZP na staveništi a soudní znalec v oboru BOZP,odvětví stavebnictví)
Poznámka:

Po vyplnění a odeslání přihlášky Vám zašleme potvrzení o přijetí na kurz. Zatím nemusíte provádět žádnou platbu, fakturu Vám zašleme e-mailem 14 dní před zahájením kurzu. 

Během trvání kurzu je požadována prezence od 7:45 do 8:00 hodin, kdy dochází ke zahájení kurzu a registraci účastníků.

Samotná výuka probíhá od 8:00 do 12:00 hodin.

Během kurzu budou účastníci mít k dispozici malé občerstvení, včetně vody, kávy a čaje.

ČASOVÝ HARMONOGRAM KURZU:

Prezence: 7:45 - 8:00 hodin

Výuka: 8:00 - 12:00 hodin

Po ukončení kurzu každý účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Cena:
2 783 Kč vč. DPH
Poznámka: Cena kurzu bez DPH 2.300,- Kč
Manažer:

Katalogy vzdělávání ke stažení

Katalog Stáhnout

(5,9MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Logo partnera

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.