Kvalita a automotive

Manažer kvality

Jak zvládnout systémovou práci na úseku managementu kvality.
Teorie i praxe - Metody a techniky používané v systému managementu kvality a základy obecného managementu.
Termín:
po 4. 3. 2024 - pá 21. 6. 2024, 8:00 - 15:30
Rozsah:
18 dnů, 136 hodin
Obsah:

Cílem kurzu Manažer kvality je připravit účastníky po teoretické i praktické stránce tak, aby zvládli systémovou práci na úseku managementu kvality. Účastníci se seznámí s metodami a technikami používanými v systému managementu kvality a se základy obecného managementu. Během kurzu, zejména pak při práci v týmech si přednášenou látku důkladně procvičí a pochopí, jak tyto poznatky využít ve vlastních organizacích při zavádění a zlepšování systému managementu kvality.

Z obsahu kurzu Manažer kvality: 

1. modul (5 dnů): Základy systému managementu kvality
Zásady systému managementu kvality (SMK), Úloha vedení v SMK, Principy, požadavky a doporučení týkající se SMK v normách ř. ISO 9000, Procesy, Rizika, FMEA, Dokumentace, Právní aspekty, Auditování v SMK. 

2. modul (4 dny): Kvalita zaměřená na zákazníka
QFD, Benchmarking, SWOT analýza, Kontext, Komunikace, Spokojenost zákazníka, Neshody, 8D Report. 

3. modul (4 dny): Analýza a měření v systému managementu kvality
Kvalita a exaktní data, DoE, Hodnocení způsobilosti procesů, Nástroje managementu kvality, Metrologie, MSA, Logistika, Hodnocení dodavatelů.

4. modul (5 dnů): Integrace a zlepšování kvality + závěrečná zkouška (1 den)
Zvyšování kvality, Management změn, Projekty, Model Excelence EFQM, DMAIC, Řízení znalostí a inovací, PDCA, Integrovaný management, Řízení udržitelného úspěchu, Akreditace, Certifikace. 

Kurz Manažer kvality je ukončen závěrečnou zkouškou (písemný test, obhajoba písemné práce a ústní pohovor). Pokud účastník kurzu splní všechny 3 části závěrečné zkoušky, obdrží osvědčení o úspěšném absolvování.

Kurz Manažer kvality je určen pro představitele vedení kvality, pracovníky útvarů řízení kvality, kontrolory, auditory kvality, zástupce vrcholového a středního managementu, pro všechny, kdo se zabývají nebo zajímají o management kvality. 

Zkouška:
Vypracování závěrečné práce a její obhajoba, písemný test, ústní zkouška.
Lektoři:
prof. Ing. J. Nenadál, CSc., prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.,Ing. V. Volko, Ing. I. Šnajdr, Dr. Ing. Petr Řeháček, Ing. Lumír Pektor, Ing. Gabriela Kašoková, Ing. Alan Vápeníček, CSc. a další
Poznámka:

Harmonogram výuky 
1. modul: 4. - 8. března 2024

2. modul: 8. - 11. dubna 2024

3. modul: 13. - 16. května 2024

4. modul: 17. - 20. června 2024

Závěrečné zkoušky: 21. června 2024

Podmínkou přijetí do kurzu Manažer kvality je ukončené minimálně úplné středoškolské vzdělání s maturitou.

V ceně kurzu Manažer kvality jsou zahrnuty učební a pracovní texty, odborné publikace, pomůcky a občerstvení.

Na závěr kurzu Manažer kvality obdrží účastníci osvědčení o úspěšném absolvování a získají možnost přihlásit se k certifikaci na funkci Manažer kvality.

Cena:
45 980 Kč vč. DPH
Manažer:

Katalogy vzdělávání ke stažení

Katalog Stáhnout

(4,4MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Logo partnera

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.