Účetnictví, daně, mzdy

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2023

Konání semináři bude začátkem příštího roku, termín bude vyhlášen co nejdříve. Děkujeme.
Na semináři vám lektorka systematicky vyloží postup sestavení účetní závěrky v kontextu s aktuálními právními předpisy. Velký důraz bude klást zejména na novou strukturu rozvahy a výsledovky.
Termín:
termín bude upřesněn dle zájmu
Rozsah:
1 den, 6 hodin
Obsah:

Časový harmonogram: 

8.30 hodin - prezence,

9.00 hodin - odborný program

13.30 hodin - 14.00 - diskuse a ukončení semináře

STRUČNÝ OBSAH:

Závěrkové operace: 

• účetní uzávěrka a účetní závěrka,

• věcná správnost účetnictví – inventarizace majetku a závazků,

• závěrkové operace – časové rozlišování, dohadné položky, rezervy,

• ocenění pro účely sestavení účetní závěrky (na bázi pořizovacích cen, snížení hodnoty, tvorba opravných položek, přecenění na reálnou hodnotu, kursové rozdíly),

• účtování splatné a odložené daně,

• uzavírání účetních knih.

Sestavení účetní závěrky:

• rozvaha (klasifikace aktiv, závazků a struktury vlastního kapitálu),

• výsledovka (položky výsledovky v druhovém a účelovém členění),

• přehled o změnách ve vlastním kapitálu,

• přehled peněžních toků,

• příloha k účetním výkazům (struktura informací) a výroční zpráva.

Ověření a zveřejnění účetní závěrky.


Lektoři:
Ing. Dagmar Beránková - patří mezi naše nejzkušenější lektory, auditor a daňový poradce, soudní znalkyně, Daně a audit, s.r.o. Ostrava
Poznámka:

V CENĚ JE ZAHRNUTO:

- výuka lektora

- příprava výukového materiálu od lektora (výukové materiály budou upraveny na aktuální novinky pro dané téma)

- tisk materiálů

- občerstvení v průběhu semináře

JAK SE K NÁM DOSTANETE: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava – Mariánské Hory

- z nádraží ČD Ostrava – Svinov tramvaj č. 3, 4, 8, 9 /směr centrum/ - z ústředního autobusového nádraží tramvaj č. 4, 8, 9 /směr Poruba/ - z ústředního autobusového nádraží tramvaj č. 11 /směr Zábřeh/, 12 /směr Dubina/ - z hlavního nádraží ČD Ostrava tramvaj č. 8, 12 /směr centrum/ • Výstupní zastávka Mariánské náměstí!

Pokud se akce nezúčastníte, účastnický poplatek nevracíme

Cena:
2 420 Kč vč. DPH
Poznámka: každý účastník obdrží osvědčení

Katalogy vzdělávání ke stažení

Katalog Stáhnout

(4,4MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Logo partnera

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.