Účetnictví, daně, mzdy

Zákoník práce po novelách 2023/2024

budete seznámení se změnami Zákoníku práce vyvolaných jeho velkou novelou
Seznámení se s novelou Zákoníku práce
Termín:
čt 14. 3. 2024, 9:00 - 15:30, dopolední kurz
Rozsah:
1 den, 6 hodin
Obsah:

Prezence: od 8:45 hodin

Obsah semináře: Transpoziční novela zákoníku práce v roce 2023/2024 

Změny ZP v rámci tzv. „transpoziční novely“

Transpozice směrnic Evropského parlamentu a Rady (EU)

Rozšíření informační povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům

Zásadní změny v dohodách o provedení práce a o pracovní činnosti

Zvláštní pracovní podmínky stanovených skupin zaměstnanců

Výkon práce "na dálku" a náhrada výdajů s ní spojených

Změny v doručování písemností a elektronická komunikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem

Doprovodné legislativně technické a věcné změny   

K aplikaci vybraných ustanovení platné právní úpravy ZP a judikatuře NS, ÚS s dopadem na pracovněprávní vztahy Pozbytí zdravotní způsobilosti – převedení nebo rozvázání prac. poměru

Pracovní doba a doba odpočinku

Překážky v práci a náhrada mzdy/platu

Změny zákona o zaměstnanosti,zákoníku práce a zákona o inspekci práce - nepřímé novely na rok 2024  
Diskuse,dotazy

Lektoři:
JUDr. Miloš Hejmala - řídí vlastní advokátní kancelář, zaměřuje se na individuální i kolektivní pracovní právo a má za sebou 40 let specializované praxe. Věnuje se lektorské činnosti v oboru pracovního práva.
Poznámka:

Obědová pauza - 60 minut.

V ceně jsou zahrnuty učební texty, káva, čaj a malé občerstvení. Účast je podmíněna uhrazením účastnického poplatku.

Způsob úhrady: Ve prospěch účtu č. 64 80 47 61/0100 KB Ostrava Variabilní symbol: 32 01 20 22

Pokud se akce nezúčastníte, účastnický poplatek nevracíme (viz obchodní podmínky DTO CZ, s.r.o. na www.dtocz.cz)

Cena:
2 662 Kč vč. DPH
Poznámka: Cena bez DPH: 2200 Kč, Každý účastník obdrží osvědčení

Katalogy vzdělávání ke stažení

Katalog Stáhnout

(4,4MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Logo partnera

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.