Účetnictví, daně, mzdy, EET

NEZISKOVÉ ORGANIZACE a postupy účtování - Změna termínu!!!

seminář je určen pro vedoucí nebo ekonomické pracovníky a účetní nestátních neziskových organizací

Detaily kurzu

Název:
NEZISKOVÉ ORGANIZACE a postupy účtování - Změna termínu!!!
seminář je určen pro vedoucí nebo ekonomické pracovníky a účetní nestátních neziskových organizací
Termín:
Kurz již proběhl. Pokud máte o kurz zájem, zašlete nám poptávku
Cena:
1 452 Kč vč. DPH
výhodná cena, při přihlášení více lidí z jedné firmy - SLEVA
Místo konání:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Manažer:
Mgr. Jana Ivan, tel.: 724 211 606, email: jana.ivan@dtocz.cz
Garant:
Ing. Dagmar Beránková, auditor a daňový poradce, Daně a audit, s.r.o. Ostrava
Rozsah:
6 hodin
Lektoři:
Ing. Dagmar Beránková - patří mezi naše nejzkušenější lektory. Je soudní znalec, auditor a daňový poradce, Daně a audit, s.r.o. Ostrava
Program:
Prezence: od 8.30 hodin
Začátek semináře: 9.00 hodin
Konec semináře: 13.00 hodin
Diskuse: od 13.00 do 13.30 hodin

Odborný program semináře:

Seminář je určen pro ekonomické pracovníky a účetní občanských sdružení (spolků) nadací a nadačních fondů, obecně prospěšných společností, církví, náboženských společností a jimi zřizovanými právnickými osobami, profesních komor, honebních společenství a dalším subjektům.

Dále je určen pro veškeré osoby, které zpracovávají nebo ověřují správnost účetnictví právnických osob jmenovaných v § 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Pro pracovníky veřejné správy, kteří mají v agendě přidělování a kontrolu použití dotací jmenovaným účetním jednotkám.


Účetnictví neziskových organizace dle Vyhlášky 504/2002 Sb.

POTŘEBNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY:
• nový občanský zákoník – typy organizací,
• veřejné rejstříky a sbírka listin,
• nepřijatý zákon o veřejné prospěšnosti.

ZÁKON O ÚČETNICTVÍ VČETNĚ NOVELY OD 1. 1. 2016:
• účetní zásady, nutnost jejich dodržování,
• vedení jednoduchého účetnictví,
• účetní doklady dle § 11 zákona o účetnictví, rozbor na pokladním dokladu, povinnosti při práci s doklady dle § 82 daňového řádu a dodatečně nalezené doklady,
• inventarizace a fyzická a dokladová inventura.

ÚČTOVÁNÍ DLE JEDNOTLIVÝCH ÚČTOVÝCH TŘÍD:
• třída 0 – Dlouhodobý majetek, rozdíly oproti vyhlášce 500/2002 Sb., pro podnikatelské subjekty, majetek pořízený z dotace nebo daru,
• třída 1 – Zásoby, povinnost jejich evidence ze zákona, možnosti,
• třída 2 – Krátkodobý finanční majetek, průkaznost při kontrole dotací, vnitřní kontrolní systém, účtování stravenek, omezení plateb v hotovosti,
• třída 3 – Zúčtovací vztahy, zápůjčky, úroky, účtování dotací a darů, důležitost časového rozlišení,
• třída 9 – Jmění a fondy, možnosti tvorby fondů, rozdělení výsledku hospodaření.

PROBLÉMY DANĚ Z PŘÍJMŮ A DPH:
• co je předmětem daně,
• co není předmětem daně,
• co je osvobozeno.

CO JE AUDIT:
• audit účetní závěrky,
• audit dotace,
• co je potřeba si připravit, jaké jsou povinnosti účetní jednotky a auditora,
• druhy výroku, dopis auditora.

Motto:
Výklady týkající se neziskového sektoru se mění. Bohužel bez změny zákonů se mění aplikační praxe.
Mnohé záležitosti řeší správci daně lokálně, tedy odlišně dle jednotlivých oblastí či regionů.

Poznámka:
V ceně jsou zahrnuty učební texty a občerstvení. Materiály k přednášce obdrží každý účastník semináře při prezenci.
Účast je podmíněna uhrazením účastnického poplatku.

Způsob úhrady:
Ve prospěch účtu č. 64 80 47 61/0100 KB Ostrava
Variabilní symbol: 32 01 17 20
Cena: 1. 452 Kč
DALŠÍ INFORMACE:
Řádně vyplněnou webovou závaznou přihlášku zašlete prosím na adresu DTO CZ, s.r.o.

V případě přihlášení většího počtu osob z jedné firmy - SLEVA!!!

2 účastník - 5% (1.140 Kč + 21% DPH = 1.379 Kč)
3 účastník - 10% (1.080 Kč + 21% DPH = 1.307 Kč)
4 účastník - 15% (1.020 Kč + 21% DPH = 1.234 Kč)


Doprava do místa konání

DTO CZ, s.r.o.,
Mariánské náměstí 480/5, Ostrava – Mariánské Hory
- z nádraží ČD Ostrava – Svinov tramvaj č. 3, 4, 8, 9 /směr centrum/
- z ústředního autobusového nádraží tramvaj č. 4, 8, 9, 11, 12, 14 /směr Poruba/
- z hlavního nádraží ČD Ostrava tramvaj č. 8, 12 /směr centrum/
Výstupní zastávka Mariánské náměstí !Pokud se akce nezúčastníte, účastnický poplatek nevracíme
(viz obchodní podmínky DTO CZ, s.r.o. na www.dtocz.cz)

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(0,9MB, *.pdf)

Stáhnout

(0,5MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.