Technické profese a technická zařízení

Revizní technik jeřábů a zdvihadel

- odborná příprava ke zkoušce

Detaily kurzu

Název:
Revizní technik jeřábů a zdvihadel
- odborná příprava ke zkoušce
Cena:
6 050 Kč vč. DPH
Místo konání:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Manažer:
Karin HAMPLOVÁ, 724 339 311, k.hamplova@dtocz.cz
Garant:
Ing. Miroslav Chromečka
Rozsah:
31 vyučovacích hodin
Lektoři:
Ing. Václav Hovorka
Ing. Miroslav Chromečka
Ing. Miroslav Uhlíř
Jiří Štefek
Dalibor Čech
Ing. Radovan Bena
Program:
Nejpodstatnější změny při zajišťování bezpečnosti provozu jeřábů a zdvihadel přineslo zrušení ČSN 27 0143 a její nahrazení ČSN ISO 12 480-1. To současně výrazně posílilo pozici revizního technika jeřábů a zdvihadel při zajišťování Systému bezpečné práce, posuzování provozních rizik, provádění dozoru nad bezpečným provozem, při kontrole, inspekcích a sledování stavu jeřábů. Kromě toho došlo k implementování celé řady harmonizovaných evropských norem pro jednotlivé druhy jeřábů, které nahradily dříve platnou ČS 20 0140-1 až 6.

Obsah kurzu:
- Právní předpisy
- Bezpečné používání jeřábů, zkoušení, profesní příprava
- Provozní požadavky na sledování stavu
- Jeřábové dráhy a ocelové konstrukce
- Elektrická zařízení
- Technické požadavky na zdvihací zařízení
- Vázací a uchopovací prostředky, vázání břemen
- Vyhodnocení kurzu
Poznámka:
Kurz Revizní technik jeřábů a zdvihadel - odborná příprava ke zkoušce je určen především pro nové pracovníky, kteří budou vykonávat funkci revizního technika jeřábů a zdvihadel, jako základní informace pro odbornou přípravu pro ověření odborné způsobilosti ve smyslu Vyhl. č. 19/1979 Sb. Současně jej mohou využít také stávající revizní technici z praxe pro aktualizaci informací.

Prezence: od 8:00 - 8:30 hodin
Výuka: od 8:30 - 16:30 hodin
Další dny dle harmonogramu, který obdrží každý účastník na kurzu.

V ceně kurzu jsou zahrnuty učební texty a malé občerstvení.

Na závěr kurzu obdrží účastníci osvědčení o účasti.

Ke zkoušce na TIČR nutno doložit:
- kopii strojního popř. elektrovzdělání (úplné s maturitou nebo VŠ)
- potvrzenou praxi na zdvihacích zařízeních (5 let u SŠ, 2 roky u VŠ)
- zdravotní způsobilost k výkonu RT ZZ (včetně práce ve výškách) ne starší 1 roku
- minimální elektrokvalifikaci (paragraf 4); možno získat v rámci kurzu

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(0,9MB, *.pdf)

Stáhnout

(0,5MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.