Technické profese a technická zařízení

Odborný pracovník pro pohyblivé pracovní plošiny

(příprava na odbornou způsobilost)

Detaily kurzu

Název:
Odborný pracovník pro pohyblivé pracovní plošiny
(příprava na odbornou způsobilost)
Termín:
Kurz již proběhl. Pokud máte o kurz zájem, zašlete nám poptávku
Cena:
2 904 Kč vč. DPH
Cena 1210 (vč.DPH) pro účastníka kurzu Revizní technik a Odborný technik jeřábů a zdvihadel
Místo konání:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Manažer:
Karin HAMPLOVÁ, 724 339 311, k.hamplova@dtocz.cz
Garant:
Ing. Miroslav Chromečka
Rozsah:
16 vyučovacích hodin
Lektoři:
Jiří Štefek
Ing. Václav Hovorka
Ing. Miroslav Chromečka
Program:
Kurz Příprava na odbornou způsobilost Odborných pracovníků pro pohyblivé pracovní plošiny je určen jednak pro stávající odborné pracovníky – techniky mající na starost provoz pohyblivých pracovních plošiny - pro doplnění znalosti v oblasti nových norem a předpisů, ale hlavně pro nové pracovníky jako příprava pro ověření jejich kompetentnosti.

Obsah 1. dne:
1. Technické požadavky na pracovní plošiny
- ČSN EN 1808/2015 Bezpečnostní požadavky na závěsné plošiny – Konstrukční výpočty, kritéria stability, konstrukce – Zkoušky
- ČSN EN 280 /2014 Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Konstrukční výpočty - Kritéria stability - Konstrukce - Bezpečnost - Přezkoušení a zkoušky
- ČSN ISO 18893 /2014 Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Bezpečnostní zásady, prohlídky, údržba a provoz
- ČSN ISO 20381/2010 Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Značky pro ovladače a jiná zobrazovací zařízení
- ČSN ISO 16653-3 2013 Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Návrh, výpočty, bezpečnostní požadavky a zkušební metody související se zvláštními vlastnostmi - Část 3: Pojízdné zdvihací pracovní plošiny pro zahradní práce
- ČSN EN 1495 +A2/2010 Zdvihací plošiny - Stožárové šplhací pracovní plošiny
- poznatky z praxe

Obsah 2. dne:
2. Právní předpisy:
- ZP
- zákon 251/05 Sb.
- zákon 174/68 Sb.
- zákon 309/06 Sb.
- NV 378/01 Sb.
- NV 101/05 Sb.
- NV 201/10 Sb.
- Vyhl. 19/79 Sb. (kromě zákobna 22/97 Sb.)
- NV 362/2005 Sb.
3. Bezpečné používání jeřábů, zkoušení, profesní příprava
- zák. 22/1997 Sb.
- NV 176 - základní principy posuzování shody, harmonizované normy, požadavky na strojní zařízení
- ČSN ISO 12480-1,3 - rozbor a porovníní s ČSN 270143
- rozbor SBP, vysvětlení důležitých ustanovení norem
- doprava osob na jeřábech - ČSN EN 14502-1
Poznámka:
Prezence od 8:00, výuka od 8:30.
V ceně jsou zahrnuty učební texty a malé občerstvení.

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(0,9MB, *.pdf)

Stáhnout

(0,5MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.