Kvalita a automotive

VW B2B portál / ONE.KBP (BeOn, LION, QPN, QPNI, Teilelebenslauf)

On-line komunikace mezi dodavatelským řetězcem a společnostmi koncernu Volkswagen.

Detaily kurzu

Název:
VW B2B portál / ONE.KBP (BeOn, LION, QPN, QPNI, Teilelebenslauf)
On-line komunikace mezi dodavatelským řetězcem a společnostmi koncernu Volkswagen.
Cena:
3 872 Kč vč. DPH
Místo konání:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Manažer:
Helena Ličková, +420 595 620 113, +420 606 638 548, email: h.lickova@dtocz.cz
Garant:
Ing. Jaroslav Schwarz, Hella Autotechnik NOVA s.r.o.
Rozsah:
1 den, 8 vyučovacích hodin
Lektoři:
Ing. Jaroslav Schwarz, Hella Autotechnik NOVA s.r.o.
Program:
VW B2B portál / ONE.KBP (Konzern Business Plattform) je zaměřený na e-commerce platformu, která je povinná pro komunikaci mezi dodavateli a společnostmi koncernu Volkswagen. Sestává z několika modulů: BeOn (Bemusterung Online = Vzorkování Online), User Management System (B2B-UMS), LION (Lieferant Online = Dodavatel Online), QPN (QualifizierungsProgramm Neuteile = Kvalifikační program pro nové díly), QPNI (QualifizierungsProgramm Neuteile Integral = Kvalifikační program pro nové díly integral), Teilelebenslauf (Životopis dílu) a dalšími nástroji např. CoRe (Commitment Review). Jedná se o portál, který podporuje nástroje APQP a PPAP/PPF, vychází ze standardů VDA a požadavků koncernu Volkswagen např. Formel-Q (Formel Q Konkret, Formel Q způsobilost, Formel Q způsobilost software a Formel Q nové díly integral).

Obsah kurzu:
Terminologie VW Group (VFF, PVS, 0-serie, TBT, D/TLD znak, PSB atd.)
Proces plánování projektu s ohledem na vývojové fáze vozidla
Dohoda managementu kvality koncernu Volkswagen a jeho dodavatelů
Dokumenty kvality koncernu VW: Formel-Q, Formel-Q Konkret, Formel-Q způsobilost, Formel-Q způsobilost software, Formel-Q nové díly integral
Svazek VDA 2 (Produktionsprozess- und Produktfreigabe) a jeho účel ve VW B2B portálu
Zkratky, Výklad a definice pojmů ((VFF, PVS, 0-série, 2TP, stupeň Note 6, Note 3, Note 1, Znaky s povinnou dokumentací a další)
Kde se nachází stupeň Note a milník Saleable car v procesu plánování projektu s ohledem na vývojové fáze vozidla?
Přihlášení do B2B portálu (www.vwgroupsupply.com)
Nastavení prostředí a obecné vyhledávání
Modul BeOn (Bemusterung Online = Vzorkování Online):
• Historie vzorkování (EMPB)
• Definice a popis jednotlivých stupňů vzorkování (Note 6, Note 3 a Note 1)
• Přihlášení do aplikace
• Data o dodavatelích
• Data o dílech
• Formel-Q Konkret 4.3 Interní audity (příklady)
• IMDS (jednotlivý díl)
• Samohodnocení (stupeň Note 6, Note 3 a Note 1)
• Životopis dílu ve fázi před-série
• Osvědčení kvality pro fázi před-série
• Vytvoření nového generačního stavu (popis a rozdíly mezi stavem H, K a S)
• Životopis dílu (hlavní zásady)
• Značení dílů podle výkresové dokumentace (příklady)
• Kontrolní nález a Měrový protokol pro fázi před-série (příklady)
• Výsledek vzorkování a vazba na svazek VDA 2
• Regrese v důsledku vícenákladů
• Bezpečnost a životní prostředí
• Výsledky zkoušek (uložení dokumentů)
• Hromadná zpráva
• Dokumenty
• Výběr stupně předložení – tabulka 1 „Prokazování PPF“ podle svazku VDA 2
• Formuláře: VDA krycí list (generování PDF dokumentace)
• Formuláře: VDA list (generování PDF dokumentace)
• Odeslání zprávy ke schválení, kopírování EMPB, vymazání EMPB a založení nové EMPB zprávy
• Stránka Rešerše a Filtrování
• Vysvětlení a překlad specifikace VW 52000 Material Sample Inspection (2017-03)
• Vysvětlení zprávy o materiálové zkoušce: Standard Test Report according to VW 52000 (2017-03)
Modul User Management System (B2B-UMS):
• Přihlášení do aplikace
• Own company data
• Own personal data
• Change own password
• My admins
Modul LION (Lieferant Online = Dodavatel Online):
• Přihlášení do aplikace
• Hierarchie Supplier-Parts Information Online: Administration, Commitment Review (CoRe), QualifizierungsProgramm Neuteile (QPN), Part Generation Levels
• Definice modulu LION
• Parts search
• Popis fází procesu plánování projektu s ohledem na vývojové fáze vozidla (A - akvizice, B – hrubý návrh produktu a procesu, C – detailní návrh produktu, D – detailní návrh procesu, E – výroba a dodání výrobních prostředků, F – schválení sériové produkce)
• Display Basis data
• Contact person (Master data, Volkswagen Group, Suppliers)
• Možnosti tisku
Modul CoRe (Commitment Review):
• Parts search
• Stránka: Dates & Quantities, Volume preview, Costs, History
• Release view: Deadlines, Volume preview, Costs
Modul QPN (QualifizierungsProgramm Neuteile = Kvalifikační program pro nové díly):
• Parts search
• Overview
• Deadlines (A2)
• Production sequences (A3)
• Bought Parts /Services (A4)
• Concept Phase (B): Katalog otázek
• Planning Phase (C): Katalog otázek
• Implementation Phase (D): Katalog otázek
• Checklist 2 DP (E): Katalog otázek
• Audit Protocols 2 DP / PV (F): QPN Acceptance Protocols
• Audit Protocols 2 DP / PV (F): Audit protocol
• Audit Protocols 2 DP / PV (F): Product audit
• Audit Protocols 2 DP / PV (F): Detailed protocol Page 1, 2, 3
• Automatický mailing
• Formel-Q nové díly integral – Metodické pokyny s integrovanou přejímkou: Stupňovaná opatření (eskalace)
• Formel-Q Konkret: Program kritičtí dodavatelé
Modul QPNI (QualifizierungsProgramm Neuteile Integral = Kvalifikační program pro nové díly integral):
• Přehled stupňů zralosti a PEP - milníky podle Formel Q Nové díly Integral verze 1.0 (prosinec 2014)
• Task overview
• Measurement criteria
• Detail view measurement criteria
• Edit problem / action
• Date
Modul Part Generation Levels (Teilelebenslauf = Životopis dílu)
• Parts search a přihlášení do aplikace
• Vytvoření životopisu dílu jako PDF dokumentu
VW B2B portál – další důležité informace:
• Podpůrná dokumentace Quality Assurance: Formel-Q, Formel-Q Konkret, Formel-Q způsobilost, Formel-Q způsobilost software, Formel-Q nové díly integral, Brand Specific Information, Quality Proof for Pre-Series Phase
• Podpůrná dokumentace Research and Development: Product Development, Prototype Parts
• Podpůrná dokumentace: Tasks, Processes, Product Process, Program Readiness Process
Příloha: Zkratky a jejich popis, Výklad a definice pojmů

Kurz je určen pro pracovníky oddělení kvality, vývoje, výroby a manažery projektů, kteří jsou dodavateli do koncernu Volkswagen, do kterého spadají automobilky: Volkswagen, Volkswagen Commercial Vehicles, Audi, Seat, Škoda Auto, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Scania a Man.,

Doporučení:
Účastníci kurzu mohou s sebou vzít vlastní laptop pro on-line přihlášení do B2B portálu, kde si v rámci tréninku pod vlastním UserID mohou vložit zprávu EMPB, vyplnit LION, QPNI a podobně. Účastníci musí mít základní znalosti APQP, PPAP/PPF a internetového prohlížeče.
Na kurz VW B2B portál navazuje kurz Formel Q a Audit kvality – vedení dokumentace D/TLD dílů včetně svazku VDA 1 – Dokumentace a archivace.
Kurz Formel Q je zaměřený na povinnosti dodavatelského řetězce pro VW koncern k zajištění plnění požadavků vyjádřené v propracovaných požadavcích na kvalitativní způsobilost a směrnicích hodnocení s názvem Formel Q Konkret, Formel Q způsobilost a Formel Q Nové díly integral včetně vztahu ke směrnicím VDA.
Kurz Audit kvality – vedení dokumentace D/TLD dílů podle Formel Q Způsobilost – verze 8.0 (červen 2015) je specifický procesní audit pro bezpečnostní díly pro koncern Volkswagen. V případě, že dodavatel do VW Group vyrábí díly definované jako D/TLD díly je povinen zpracovávat dokumentaci, archivovat, označovat a provádět procesní audit D/TLD podle Formel Q Způsobilost. Během tohoto kurzu bude dále vysvětlen svazek VDA 1 - Dokumentace a archivace (Návod na dokumentování a archivaci požadavků na kvalitu a záznamů o kvalitě – zvláště u kritických charakteristik), který je specifický pro německý automobilový průmysl pro potřeby dokumentace a archivace.


Poznámka:
Prezence: 7.45 - 8.00 hodin
Výuka: 8.00 - 15.30 hodin

V ceně jsou zahrnuty učební texty a malé občerstvení.

Na závěr kurzu "VW B2B portál / ONE.KBP (BeOn, LION, QPN, QPNI, Teilelebenslauf)" obdrží účastníci osvědčení o účasti.

AKCI PRO VÁS PŘIPRAVÍME I NA KLÍČ

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(0,9MB, *.pdf)

Stáhnout

(0,5MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.