Účetnictví, daně, mzdy

DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB v roce 2017 a 2018

Dne 1.7.2017 nabyl účinnosti zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní.

Detaily kurzu

Název:
DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB v roce 2017 a 2018
Dne 1.7.2017 nabyl účinnosti zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní.
Termín:
Kurz již proběhl. Pokud máte o kurz zájem, zašlete nám poptávku
Cena:
1 694 Kč vč. DPH
při přihlášení více osob z jedné organizace SLEVA!!!
Místo konání:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Manažer:
Mgr. Jana Ivan, tel.: 724 211 606, email: jana.ivan@dtocz.cz
Garant:
Ing. Pavel Vlach
Rozsah:
6 hodin
Lektoři:
Ing. Pavel Vlach - je ředitelem Finančního úřadu ve Frýdku – Místku. Řadu let působil jako metodik (posléze vedoucí oddělení) daně z příjmů právnických osob Finančního ředitelství v Ostravě. Na tuto oblast se specializuje i nyní. Lektorské činnosti se věnuje více než 15 let.
Program:
Prezence: 8.30 hodin
Seminář: 9.00 hodin
Diskuse: 13.30 - 14.00 hodin

Obsah semináře:

Daň z příjmů právnických osob v roce 2017 a 2018

Dne 1.7.2017 nabyl účinnosti zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní – tzv. daňový balíček. Jeho součástí je poměrně rozsáhlá novelizace zákona o daních z příjmů zahrnující 204 změnových bodů doprovázených 22 body přechodných ustanovení.

Z důvodu poměrně značné délky legislativního procesu nabyla tato novela ZDP své účinnosti výrazně později, než bylo předpokládáno (původní záměr 1.1. resp. posléze 1.4.2017). Toto odložení účinnosti pak přináší celou řadu problémů v aplikační praxi zapříčiněných přechodnými ustanoveními. Novela ZDP je tak sice účinnou k 1.7.2017, nicméně její praktická aplikovatelnost (použitelnost) je v čase rozložená výrazněji. Část ustanovení je aplikovatelná již pro zdaňovací období započaté v roce 2017, část ve zdaňovacím období započatém počínaje 1.7.2017 (což pro většinu poplatníků DPPO pracujících se zdaňovacím obdobím odpovídajícím kalendářnímu roku znamená praktickou aplikovatelnost až k 1.1.2018), část pak pro veškeré subjekty až od roku 2018.

Přestože této novele ZDP byla (v rámci její přípravy) věnována pozornost již dříve, je žádoucí si tyto nastalé změny připomenout a zařadit (z hlediska jejich aplikovatelnosti) do „správného období“. Výklad tak bude zaměřen do oblastí:
• hmotného a nehmotného majetku, např.
o režim zůstatkové ceny při likvidaci stavebního díla
o osoby oprávněné k odpisování majetku a jeho technického zhodnocení
o odpisy při zvýšení spoluvlastnického podílu
o změna ve vymezení doby odpisování nehmotného majetku
o další změny v oblasti hmotného majetku
• nepeněžních příjmů
• finančního leasingu
• bezúplatných plnění
• úprav daňového režimu veřejně prospěšných poplatníků, např.
o položka snižující základ daně
o rozšíření aplikace tzv. „srážkové daně“
o změna podmínek při posuzování přijatých bezúplatných příjmů (veřejnoprávní korporace)
• vybraných nákladů a režimu jejich možného zahrnutí do základu daně, např.
o daň z nabytí nemovitých věcí
o náklady spojené s provozem vozidla
o náklady exekuce
• cenných papírů a podílů na obchodních korporacích
• podílů na zisku a záloh na tyto podíly, a dalších.

Zařazeny budou i informace o dalších dílčích novelách ZDP, vybrané aktuální judikatuře a vybraná metodická výkladová stanoviska.Poznámka:
Nově jsme pro Vás připravili slevy za přihlášení více účastníků z jedné firmy a občerstvení v průběhu semináře

V ceně jsou zahrnuty učební texty a občerstvení.
Účast je podmíněna uhrazením účastnického poplatku.

Způsob úhrady:
Ve prospěch účtu č. 64 80 47 61/0100 KB Ostrava
Variabilní symbol: 32 01 17 28
DALŠÍ INFORMACE:
Výukové materiály obdržíte u prezence

V případě přihlášení většího počtu osob z jedné firmy - SLEVA!!!

2 účastník - 5% (1.330 Kč + 21% DPH = 1.609 Kč)
3 účastník - 10% (1.260 Kč + 21% DPH = 1.525 Kč)
4 účastník - 15% (1.190 Kč + 21% DPH = 1.440 Kč)

JAK SE K NÁM DOSTANETE:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava – Mariánské Hory

- z nádraží ČD Ostrava – Svinov tramvaj č. 3, 4, 8, 9 /směr centrum/
- z ústředního autobusového nádraží tramvaj č. 4, 8, 9 /směr Poruba/
- z ústředního autobusového nádraží tramvaj č. 11 /směr Zábřeh/, 12 /směr Dubina/
- z hlavního nádraží ČD Ostrava tramvaj č. 8, 12 /směr centrum/
• Výstupní zastávka Mariánské náměstí!

MOŽNOST PARKOVÁNÍ PŘÍMO PŘED BUDOVOU DTO CZ (omezený počet míst) NEBO U OC FUTURUM (cca 5 min. pěšky)

Pokud se akce nezúčastníte, účastnický poplatek nevracíme

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(0,9MB, *.pdf)

Stáhnout

(0,5MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.