Technické profese a technická zařízení

Montér a opravář plynových zařízení

Dvoudenní kurz-příprava na zkoušky TI ČR; třetí den zkouška TI ČR

Detaily kurzu

Název:
Montér a opravář plynových zařízení
Dvoudenní kurz-příprava na zkoušky TI ČR; třetí den zkouška TI ČR
Cena:
3 388 Kč vč. DPH
cena zkoušky na základě faktury z TIČR
Místo konání:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Manažer:
Karin HAMPLOVÁ, 724 339 311, k.hamplova@dtocz.cz
Garant:
Bc. Jaroslav HEINIŠ
Rozsah:
16 vyučovacích hodin + zkouška TI ČR
Lektoři:
Bc. Jaroslav HEINIŠ
Jan Jordan

Program:
Kvalifikační kurz Montér a opravář plynových zařízení je určen
* novým uchazečům nebo těm, kterým uplynula platnost osvědčení = základní
* pracovníkům, kteří chtějí rozšířit platné osvědčení o další skupiny
* pracovníkům, kteří potřebují prodloužit platnost osvědčení ještě před uplynutím 5-ti let platnosti osvědčení = opakovaný

Účastníci kvalifikačního kurzu Montér a opravář plynových zařízení budou seznámeni s teorií v příslušné odborné profesi, normami a vyhláškami pro určité typy zařízení, zkušenostmi z odborné praxe.

Obsah kurzu:
- Rozdělení plynových zařízení do jednotlivých skupin dle Vyhl. ČUBP č. 21/1979 Sb.
- Charakteristika jednotlivých plynů, charakteristika plynů, zákonné jednotky, teorie spalování, nebezpečné vlastnosti
- Výčet části právních předpisů, které se týkají plynových zařízení
- Základní normy a technické předpisy pro zařízení rozvodů plynů, regulační zařízení, spotřebičů plynů
- Rozdělení rozvodů plynu
- Spotřebiče plynu - výkony do 50 kW, nad 50 kW výkonu
- Materiály pro plynovody, armatury, odtahy spalin, umístění v prostoru

Kurz je ukončen prověřením odborné způsobilosti osob k montáži a opravám plynových zařízení před komisí TI ČR.
Při úspěšném absolvování zkoušky je vydáno Osvědčení TI ČR.

ZKOUŠKA
Žádost ke zkoušce TI ČR spolu s přílohy nutno zaslat na adresu DTO CZ nejpozději 20 dnů před zkouškou.
Formulář žádosti ke zkoušce Vám zašleme, případně jej najdete na www.ticr.cz
Žádost bude následně registrována v Praze a účastník vyčká na písemné podklady k provedení platby.

Základní informace:
Přílohy nový uchazeč
* kopie dokladu o vzdělání
* potvrzení o délce odborné praxe na plynovém zařízení min 1 rok, které vystaví firma s platným oprávněním
* kopie oprávnění firmy v rozsahu žádosti o osvědčení
* lékařské potvrzení ne starší 1 rok

Přílohy pro uchazeče, který prodlužuje osvědčení
* kopie stávajícího osvědčení
* lékařské potvrzení ne starší 1rok

Přílohy pro uchazeče, který rozšiřuje osvědčení
* kopie stávajícího osvědčení
* potvrzení o délce odborné praxe na rozšiřujícím plynovém zařízení min 1rok, které vystaví firma s platným oprávněním
* kopie oprávnění firmy v rozsahu žádosti o osvědčení
* lékařské potvrzení ne starší 1 rok


Ke zkoušce je nutno donést:
* OP (nebo jiný doklad totožnosti)
* Originál osvědčení při prodloužení platnosti

Poznámka:
Prezence: od 7:30 - 8:00 hodin
Výuka: od 8:00 - 15:30 hodin
Zkouška: od 8:00
V případě velkého zájmu budou zkoušky realizovány v termínu 4. den (o pořadí rozhoduje datum přijetí přihlášky).

V ceně kurzu jsou zahrnuty učební texty a malé občerstvení.

Zkoušky NEJSOU zahrnuty v ceně kurzu. Podklady k platbě za zkoušku zasílá TI ČR. Platba za zkoušku MUSÍ být uhrazena v den konání zkoušky.

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(0,9MB, *.pdf)

Stáhnout

(0,5MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.