Účetnictví, daně, mzdy

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ PŔÍJMŮ A MEZD 2017, ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

ZAMĚSTNANCŮ, ZMĚNY PRO ROK 2017 a 2018

Detaily kurzu

Název:
ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ PŔÍJMŮ A MEZD 2017, ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI
ZAMĚSTNANCŮ, ZMĚNY PRO ROK 2017 a 2018
Cena:
1 452 Kč vč. DPH
výhodná cena legislativně obsáhlého semináře
Místo konání:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Manažer:
Mgr. Jana Ivan, tel.: 724 211 606, email: jana.ivan@dtocz.cz
Garant:
Ing. Dagmar Lokajová, specialista na problematiku zdanění mezd a platů, metodik DPZČ na FŘ Ostrava
Rozsah:
jednodenní seminář cca 6 vyuć. hodin
Lektoři:
Ing. Dagmar Lokajová - specialista na problematiku zdanění mezd a platů, dlouholetý metodik DPZČ na FŘ Ostrava
Program:
Zdaňování příjmů ze závislé činnosti zaměstnanců, změny pro rok 2017 a 2018

Seminář je zaměřen na aktuální otázky a změny v oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro zdaňovací období 2017 a pro rok 2018 podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 170/2017 Sb. (daňový balíček)

Tématická náplň semináře:

• Změny ve zdaňování mezd přijaté zákonem č. 170/2017 Sb. a dalšími předpisy novelizujícími zákon o daních z příjmů pro rok 2017 a 2018.
• Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě ještě pro rok 2017, zvýšení daňového zvýhodnění na první dítě pro rok 2018, problematika uplatnění a prokázání nároku na daňové zvýhodnění poplatníkem, nárok na výplatu daňového bonusu, soustavná příprava na budoucí povolání, souvislosti se zrušením § 35ca zákona o daních z příjmů.
• Nový vzor č. 26 tiskopisu Prohlášení k dani pro zdaňovací období 2018, možnost učinit prohlášení elektronicky.
• Zdaňování příjmů z dohod o provedení práce a nově příjmů malého rozsahu srážkovou daní, nový tiskopis potvrzení pro rok 2018
• Změny v nezdanitelné části základu daně např. zvýšení hodnoty bezúplatného plnění při odběru krve, aktuální problematika odpočtu úroků z úvěrů v souvislosti s pořízením bytové potřeby, změny v odpočtu na penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní pojištění a doplňkové penzijní spoření, změny v odpočtu na soukromé životní pojištění, problematika odpočtu za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, praktické příklady.
• Aktuální problematika uplatnění slev na dani podle § 35ba, změny podmínek při uplatňování slev na dani pro invaliditu a průkaz ZTP/P pro rok 2018, změny u školkovného, příklady z praxe.
• Problematika vybraných benefitů, nově daňové osvobození nepeněžních plnění na tištěné knihy.
• Žádost zaměstnance o provedení ročního zúčtování za rok 2017, lhůta pro podání žádosti, dodatečný podpis prohlášení k dani.
• Kontrola správnosti zdanění příjmů zaměstnanců, plnění např. z konkurenční doložky, roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění, zahrnutí příjmů zdaněných zvláštní sazbu daně do ročního zúčtování.
• Podmínky vzniku povinnosti zaměstnance podat daňové přiznání, solidární zvýšení daně, daňový režim doplatků mezd za minulé roky a úroků z dlužné mzdy, tiskopis daňového přiznání pro poplatníky s příjmy ze závislé činnosti, povinné přílohy.
• Daňoví nerezidenti, uplatnění daňových výhod.
• Opravy chyb na zálohách a daňovém zvýhodnění.
• Vyúčtování daně a ostatní daňové tiskopisy včetně změn.
• Diskuse a odpovědi na dotazy.


Poznámka:
INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

od 9.00 h - prezence od 8.30 h

V CENĚ JE ZAHRNUTO:
- příprava výukového materiálu od lektora
- výuka lektora
- občerstvení průběhu semináře

-VÝUKOVÉ MATERIÁLY OBDRŽÍTE U PREZENCE PŘED ZAHÁJENÍM SEMINÁŘE

PLATBA:
Při bankovním převodu předložte u prezence kopii příkazu k úhradě. Daňový doklad obdržíte u prezence nebo následně poštou.

var. symbol: 32 01 18 00
IČ: 47666439
DIČ: CZ47666439
Cena: 1.200 Kč + 21% DPH = 1.452,- Kč
V případě přihlášení většího počtu osob z jedné firmy - SLEVA!!!
2 účastník - 5% (1.140 Kč + 21% DPH = 1.379 Kč)
3 účastník - 10% (1.080 Kč + 21% DPH = 1.307 Kč)
4 účastník - 15% (1.020 Kč + 21% DPH = 1.234 Kč)

JAK SE K NÁM DOSTANETE:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava – Mariánské Hory

- z nádraží ČD Ostrava – Svinov tramvaj č. 3, 4, 8, 9 /směr centrum/
- z ústředního autobusového nádraží tramvaj č. 4, 8, 9 /směr Poruba/
- z ústředního autobusového nádraží tramvaj č. 11 /směr Zábřeh/, 12 /směr Dubina/
- z hlavního nádraží ČD Ostrava tramvaj č. 8, 12 /směr centrum/
• Výstupní zastávka Mariánské náměstí!

MOŽNOST PARKOVÁNÍ PŘÍMO PŘED BUDOVOU DTO CZ (omezený počet míst) NEBO U OC FUTURUM (cca 5 min. pěšky)

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(0,9MB, *.pdf)

Stáhnout

(0,5MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.