Sociální služby a zdravotnictví

PALIATIVNÍ PÉČE - kurz akreditovaný MPSV

další profesní vzdělávání pro Vás

Detaily kurzu

Název:
PALIATIVNÍ PÉČE - kurz akreditovaný MPSV
další profesní vzdělávání pro Vás
Termín:
Kurz již proběhl. Nejbližší termín kurzu je čt 25.06.2020.
Cena:
970 Kč vč. DPH
Místo konání:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Manažer:
Mgr. Lenka Ožanová, tel: 595 620 160, 607 576 625, e-mail: l.ozanova@dtocz.cz
Rozsah:
jednodenní kurz - 8 hod.
Lektoři:
Mgr. Eva ZWYRTKOVÁ
Program:
•••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• ••••••
PŘIJĎTE SI K NÁM OSVOJIT POTŘEBNÉ ZNALOSTI K ZABEZPEČENÍ KOMPLEXNÍ, AKTIVNÍ A NA KVALITU ŽIVOTA ORIENTOVANOU PÉČI,
➠➠➠➠➠➠➠➠➠➠ ➠➠➠
PROTOŽE CÍLEM PALIATIVNÍ PÉČE NENÍ NELÉČIT, ALE TIŠIT BOLEST, MÍRNIT TĚLESNÉ A DUŠEVNÍ UTRPENÍ A ZACHOVÁVAT DŮSTOJNOST PACIENTA
•••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• ••••••

➠➠➠ VZDĚLÁVACÍ KURZ PALIATIVNÍ PÉČE JE AKREDITOVÁN MPSV ČR


CÍLEM VZDĚLÁVACÍHO KURZU PALIATIVNÍ PÉČE JE:
•••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••• ••••••••
*➠ poskytnout širokou nabídku poznatků, které je možné aplikovat u všech pacientů a tím pacientům zmírnit nejen jejích bolest a další tělesná a duševní strádání, ale zachovat jim jejich důstojnost a v neposlední řadě poskytnou i podporu jejím blízkým

*➠ absolvent se bude umět zorientovat v problematice paliativní péče, jak zvládnou a zajistit základní péči pacienta - zhodnotit jeho bolest a nastavit vhodná opatření, bude umět reagovat na změny ve stavu pacienta a uspokojit jeho potřeby

*➠ prohloubí si komunikační dovednosti s klientem a jeho příbuznými, osvojí si schopnosti jak adekvátně reagovat v procesu umírání a smrti
•••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• ••••• •••••••• •••• ••••• •••••• •••••• •••


VZDĚLÁVACÍ KURZ PALIATIVNÍ PÉČE JE ZAKONČEN:
•••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• ••••••
*➠ ověřením znalostí formou testu a praktické zkoušky (modelová situace)
*➠ na základě úspěšného vykonání testu
obdrží absolventi OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU s akreditací MPSV ČR


OBSAHEM VZDĚLÁVACÍHO KURZU PALIATIVNÍ PÉČE JE:
•••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••• ••••• ••••••••
S umírajícími pacienty se dnes setkává téměř ve všech zdravotnických a sociálních zařízeních a umět pečovat o lidi, kteří se blíží ke konci svého života se pro nás pečující stává základní součástí naši profesionální role.
•••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••• ••••• ••••••••
*➠ Seznámení s účastníky a úvod do problematiky Paliativní péče
*➠ Základní péče a potřeby klientů
*➠ Zásady komunikace s klienty a s rodinnými příslušníky
*➠ Proces umírání a truchlení
*➠ Shrnutí výukového tématického celku Paliativní péče
*➠ Závěr vzdělávacího kurzu -shrnutí výukového tématického celku Paliativní péče
•••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• ••••• ••••••

Poznámka:
VÝUKA V KURZU PALIATIVNÍ PÉČE:
*➠8:30 hod. - 15:00 hod. (prezence od 8:00 hod.)
•••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••• •••••


KURZ PALIATIVNÍ PÉČE JE URČEN:
•••••••• •••••••• ••••••••
➠pracovníkům v sociálních službách – další vzdělávání (dle § 116 odst.9 Zák. o soc. službách)
➠ sociálním pracovníkům (dle § 111 Zákona)
➠ vedoucím pracovníkům sociálních služeb (dle § 117a Zákona)
➠fyzickým osobám, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči (dle § 117a Zákona)
•••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••• •••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••


!!!! V PŘÍPADĚ VĚTŠÍHO POČTU ZÁJEMCŮ LZE KURZ USPOŘÁDAT PŘÍMO V MÍSTĚ OBJEDNATELE !!!!

V ceně kurzu je zahrnuto malé občerstvení.

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(15,7MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,5MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.