Rekvalifikace

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK

Cena včetně DPH
6 500 Kč

Detaily kurzu

Název:
ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK
Cena:
6 500 Kč vč. DPH
MOŽNOST POŽÁDAT O ÚHRADU KURZU ÚŘAD PRÁCE
Místo konání:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Manažer:
Jana Vávrová, tel.: 595 620 152, 724 339 311, email: j.vavrova@dtocz.cz
Garant:
Mgr. Bohumila Čápová
Rozsah:
120 hodin
Program:
Absolvent rekvalifikačního kurzu Administrativní pracovník/pracovnice je schopen vykonávat základní činnosti administrativního pracovníka spojené s chodem a provozem kanceláře /orientuje se v účetních a firemních dokumentech a formulářích, zvládne práci s poštou a pokladnou, získá základní informace o Zákoníku práce a pracovním a obchodním právu, je schopen zvládnout uživatelsky počítač, ovládá práci s internetem a elektronickou poštou, zvládne psát a stylizovat obchodní korespondenci dle ČSN 01 6910, má základní znalosti o archivní a spisové službě, ovládá komunikaci s klienty i spolupracovníky, získá ucelený přehled o zkušenostech a nezbytných postupech při rozvoji firemní kultury v organizacích.

Rekvalifikační kurz - Administrativní pracovník/pracovnice - je ukončen závěrečnou písemnou a praktickou zkouškou.
Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o rekvalifikaci akreditací MŠMT ČR.
Poznámka:
Kurz je pro uchazeče s minimálně ukončeným základním vzděláním.

Účastníci rekalifikačního kurzu - Administrativní pracovník/pracovnice - budou do kurzu zařazeni na základě lékařského doporučení.

V ceně kurzu jsou zahrnuty učební texty.

Kurz - Administrativní pracovník/pracovnice - je akreditován MŠMT jako rekvalifikační, a proto je osvobozen od DPH.

V den nástupu na kurz je nutné uhradit (v hotovosti na místě) zálohu ve výši 50% z celkové ceny.

Doprava do místa konání

DTO CZ, s.r.o.,
Mariánské náměstí 480/5, Ostrava – Mariánské Hory
- z nádraží ČD Ostrava – Svinov tramvaj č. 3, 4, 8, 9 /směr centrum/
- z ústředního autobusového nádraží tramvaj č. 4, 8, 9, 11, 12, 14 /směr Poruba/
- z hlavního nádraží ČD Ostrava tramvaj č. 8, 12 /směr centrum/
Výstupní zastávka Mariánské náměstí !

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(15,7MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,5MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.