Plasty - výroba a zpracování

AKADEMIE pro PLASTIKÁŘE

Cena včetně DPH
32 670 Kč

Detaily kurzu

Název:
AKADEMIE pro PLASTIKÁŘE
Cena:
32 670 Kč vč. DPH
Místo konání:
bude upřesněno
Manažer:
Darina ŠABACKÁ, 724 217 370, d.sabacka@dtocz.cz
Garant:
Ing. Vlastimil HOLČÁK
Rozsah:
10 výukových dní
Lektoři:
doc. Ing. Dagmar Měřínská, Ph.D.
Ing. Vlastimil Holčák
Bedřich Vičánek
Ing. Zdeněk Dubnický
Ing. Jaroslav Meduna
Ing. Oldřich Učeň, Ph.D.
Program:
Cílem kurzu PLASTIKÁŘSKÁ AKADEMIE je
* Prohloubení znalostí materiálových vlastností plastů, jejich chování při zpracování.
* Seznámit se s obchodními názvy materiálů a jejich zkratkami.
* Seznámit se podrobněji s technologiemi vstřikování a vytlačování a prohloubit znalosti jednotlivých fází procesů.
* Prohloubit znalosti základních metod dílenské kontroly kvality, jejího záznamu a vyhodnocování.
* Seznámit se s správnou péčí o formy, naučit se správně používat přípravky k údržbě forem.
* Seznámit s jednotlivými činnostmi údržby během procesu.
* Uvědomit si vztah mezi kvalitou výrobku a stavem nástroje.
* Pochopit funkci základních hydraulických a pneumatických prvků

Obsah
1. MATERIÁLY
- Obecné dělení plastů
- Struktura polymerů
- Vztah mezi strukturou a vlastnostmi polymerů
- Teplota skelného přechodu
- Vlastnosti polymerů
- Amorfní polymery
- Semikrystalické polymery
- Chování při deformaci
- Reologie
- Plastikářské suroviny
- Proč se používají
- Změkčovadla
- Maziva
- Modifikátory houževnatosti
- Plniva
- Ostatní přísady
- Polymery a jejich značení
- Vybrané základní druhy polymerů

2. ZÁKLADNÍ ZPRACOVATELSKÉ TECHNIKY
- Přípravné operace
- Válcování
- Vytlačování
- Lisování
- Vstřikování
- Tvarování
- Zpracování kapalných systémů
- Doplňkové operace

3. TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ
- Obecný popis technologie
- Fáze procesu (Dávkování a plastifikace, Vstřik, Dotlak, Temperace – chlazení, Vyhození výlisku)
- Smrštění výlisků
- Faktory ovlivňující kvalitu výstřiku
- Vliv nejdůležitějších parametrů na výlisek
- Příklady parametrů pro nejčastěji používané materiály
- Péče o nástroje během procesu
- Recyklace

4. VADY VÝLISKŮ PŘI VSTŘIKOVÁNÍ A ZPŮSOB JEJICH ODSTRANĚNÍ
- Druhy vad (Definice vady, Vady zjevné, vady skryté, Výběr cca 20 nejčastěji se vyskytujících vad tvaru, vzhledu a rozměru)
- Příčiny vzniku vad (Konstrukce formy, Konstrukce vstřikovaného dílu, Vstřikovací stroj, Technologické parametry)
- Způsob identifikace a postup při odstraňování vady
- Podrobná analýza 20 nejčastěji se vyskytujících vad tvaru, vzhledu a rozměru (Studené spoje, Volný proud taveniny, Dieselefekt, Propadliny - povrchové prohlubeniny, Vnitřní dutiny - staženiny, Tokové stopy po přepálení, Stopy po vlhkosti, Stopy po vzduchu, Stopy skleněných vláken, Matná místa kolem vtoku, Změna barvy, Nedostatek lesku, Efekt gramofonové desky, Studené vměstky, Bubliny, Černé tečky, Nedolitek, Přetok, Odlupování povrchu, Stopy po vyhazovačích, Porušení při vyhazování, Bílý lom, napěťové trhliny, Příliš velké rozměry, Příliš malé rozměry)

5. TECHNOLOGIE VYTLAČOVÁNÍ
- Princip vytlačování
- Vytlačovací stroje (Šnekové vytlačovací stroje, Jiné typy vytlačovacích strojů)
- Vytlačovací hubice, hlavy (Konstrukce vytlačovacích hlav, hlavní funkce a provedení, Druhy vytlačovacích hlav)
- Vytlačování trubek a profilů
- Vytlačování desek a fólií
- Speciální typy vytlačování (Linka na oplášťování, Linka na výrobu vláken, Linka na výrobu granulátů, Koextruze)
- Faktory ovlivňující vlastnosti vytlačovaných výrobků (Zamrzlá orientace řetězců polymerů, Nárůst za hubicí, Poruchy toku)
- Provozní data pro nejčastěji vytlačované materiály
- Zkratky a obchodní názvy materiálů
- Recyklace

6. HODNOCENÍ PLASTOVÝCH DÍLŮ, VADY A PŘÍČINY JEJICH VZNIKU
- Mechanické vlastnosti
- Termální vlastnosti
- Optické vlastnosti
- Elektrické vlastnosti
- Odolnost polymerů
- Rozpoznávání vad
- Příčiny vzniku a možnosti odstranění vad

7. ČTENÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE
- Normalizace v technickém kreslení
- Technické zobrazování
- Zobrazování řezu a průřezu
- Kótování na strojírenských výkresech
- Tolerování rozměru
- Struktura povrchu
- Geometrické tolerance

8. NÁSTROJE A FORMY
- Druhy nástrojů (Nástroje pro vstřikování, Nástroje pro vytlačování, Nástroje pro ostatní technologie )
- Co od nástroje očekáváme
- Chemické přípravky k údržbě nástrojů (Mazadla, Separační prostředky, Konzervanty, Čističe, Mechanické prostředky)
- Údržba a péče o nástroje, vstřikovací formy (Skladování nástrojů a manipulace, Činnosti před upnutím nástroje, Postup při upínání nástroje na lis, Kontrola a údržba během lisování - procesu, Činnosti po ukončení lisování, Čištění a promazání stroje, Karta nástroje - formy)

9. HYDRAULICKÉ SYSTÉMY
- Základní fyzikální vztahy
- Značky v hydraulických schématech
- Komponenty hydraulických systémů vstřikovacích lisů na plasty
- Hydrogenerátory – hydromotory
- Hydraulické ventily
- Pracovní kapaliny Condition Monitoring
- Filtry a filtrace pracovních kapalin
- Hydraulické akumulátory
- Chladicí systémy
- Bezdemontážní diagnostika hydraulických obvodů

10. PNEUMATICKÉ SYSTÉMY
- Vlastnosti stlačeného vzduchu, úprava stlačeného vzduchu
- Konstrukce, schematické značky a principy činnosti pneumatických prvků (Důraz na pracovní prvky manipulační techniky – teleskopické válce s dutou pístnicí, kleštiny, otočné moduly, vakuová manipulační technika, bernoulliho přísavky, Pneumaticky ovládané sekačky extrudovaných profilů, Prvky pro efektivní a ekonomické ofukování extrudovaných profilů, nízkotlaké a vysokotlaké vzduchové nože, venturiho trysky)
- Základní zapojení, jednoduchá funkční schémata pneumatických obvodů
- Základy montáže a údržby pneumatických systémů (Údržba systémů s důrazem na efektivní a ekonomický provoz)
Poznámka:
Kurz PLASTIKÁŘSKÁ AKADEMIE je určen pro výrobní technology, technology technické přípravy výroby, seřizovače, dílenské mistry, údržbáře forem, operátory strojů a linek, pracovníky údržby, montážní pracovníky, techniky a konstruktéry...

Místo konání
bude upřesněno

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat
- Darina Šabacká 724 217 370, d.sabacka@dtocz.cz
- Karin Hamplová 724 339 311, k.hamplova@dtocz.cz

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(15,7MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,5MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.