Kvalita a automotive

Audit produktu dle VDA 6.5

Výrobkový audit = možnost posouzení způsobilosti celého výrobního procesu.
Rozsah:
1 den, 8 hodin
Obsah:
 • Cílem  tohoto nelicenčního kurzu je seznámení se s významem, náplní a organizací interních auditů dle VDA 6.5 a s požadavky na interní auditory a jejich činnost.
 • Specifické požadavky automobilového průmyslu
 • Význam VDA 6 v oblasti auditů
 • Monitorování a měření produktu
 • Kontrola rozměrů a funkční zkoušky
 • Vzhledově významné položky
 • Plán kontrol
  • Určení kontrolní místa, kontrolované znaky a specifikace
  • Smysl kontroly v daném místě
 • Vstupy pro audit produktu
 • Průběh auditu produktu
  • iniciace,
  • příprava a plánování auditu
  • realizace auditu
  • poauditní činnosti
 • Diskuze a příklady z praxe

Nelicenční kurz Audit produktu dle VDA 6.5 je určen všem pracovníkům, kteří se podílejí na realizaci auditu produktů, manažerům kvality, pracovníkům podnikových útvarů zabezpečování kvality, útvarů rozvoje dodavatelů a auditorům kvality. Je vhodný zvláště vhodné pro dodavatele automobilového průmyslu.

Lektoři:
Dr. Ing. Petr Řeháček
Cena:
3 146 Kč vč. DPH
Manažer:

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(6,2MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,7MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.