Auditor QMS, EMS, BOZP, ISMS, IATF, zdravotnictví, laboratoře a zkušebny

Auditor ISMS

aneb jak provádět audity systémů informační bezpečnosti druhou nebo třetí stranou
Termín kurzu:
st 11.11.2020 - pá 13.11.2020
Cena včetně DPH
7 260 Kč

Detaily kurzu

Název:
Auditor ISMS
aneb jak provádět audity systémů informační bezpečnosti druhou nebo třetí stranou
Termín:
st 11.11.2020 - pá 13.11.2020
Cena:
7 260 Kč vč. DPH
Místo konání:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Manažer:
Ing. Gabriela Kašoková, +420 595 620 154, email: g.kasokova@dtocz.cz
Garant:
Ing. Martin DRASTICH, MBA, Ph.D.
Rozsah:
3 dny, 24 hodin
Lektoři:
Ing. Martin DRASTICH, MBA, Ph.D.
Program:
Cílem kurzu Auditor ISMS je seznámit účastníky s výkladem obecných požadavků na systém managementu bezpečností informací (dle normy ISO/IEC 27001), rozbor a komentář požadavků požadovaných norem, techniky provádění auditů, současné trendy a požadavky v jednotlivých oblastech a předmětech činnosti, možnosti aplikace v praxi.

Z obsahu kurzu Auditor ISMS:

Úvod
Pojmy a souvislosti v oblasti bezpečnosti informací
Aktuální stav informační bezpečnosti v ČR
Standardy a normy v oblasti systémů řízení informační bezpečnosti
Navazující normy řady 2700x a zákony

Charakteristika normy ČSN EN ISO/IEC 27001
Hlavní kapitoly normy - požadavky na ISMS
Příloha A normy
Postup vytvoření a zavedení normy ISMS

Auditování ISMS
Metody a postupy, techniky
Fáze auditu, vlastnosti auditora
Postupy certifikačních orgánů
Praktický nácvik auditu
Audit systému
Nácvik interního auditu - kalibrace auditora
Otázky z auditu


Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou formou testu. Na základě výsledků testu obdrží absolventi osvědčení o absolvování kurzu.

Kurz je určen pro pracovníky a zájemce, kteří zabezpečují nebo provádějí interní audity systému managementu bezpečnosti informací v organizaci nebo je provádějí formou externí služby.

Poznámka:
V ceně jsou zahrnuty učební texty a malé občerstvení.

Na závěr kurzu Auditor ISMS a po úspěšném absolvování testu, obdrží účastníci osvědčení.

Doporučujícím studijním materiálem semináře je norma ČSN ISO/IEC 27001. Pokud ji nevlastníte, zajistíme Vám ji v naší Prodejně norem. Objednávku zasílejte na adresu g.kasokova@dtocz.cz. Cena kurzu pak narůstá o cenu normy.

Prezence: 7:30 - 8:00 hod.
Výuka: 8:00 - 15:30 hod.

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(15,7MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,5MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.