Auditor QMS, EMS, BOZP, ISMS, IATF, zdravotnictví, laboratoře a zkušebny

ČSN EN ISO/IEC 27001 - Systém řízení bezpečnosti informací

Přechod od nesystémového a neuceleného řízení bezpečnosti k bezpečnosti řízené a komplexní.
Cena včetně DPH
2 420 Kč

Detaily kurzu

Název:
ČSN EN ISO/IEC 27001 - Systém řízení bezpečnosti informací
Přechod od nesystémového a neuceleného řízení bezpečnosti k bezpečnosti řízené a komplexní.
Cena:
2 420 Kč vč. DPH
Místo konání:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Manažer:
Gabriela Kašoková, +420 595 620 154, email: g..kasokova@dtocz.cz
Garant:
Ing. Martin Drastich, Ph.D., MBA
Rozsah:
1 den; 8 hodin
Lektoři:
Ing. Martin Drastich, Ph.D., MBA
Program:
Požadavky na znalosti účastníků semináře: základní orientace v systému řízení (managementu).

Z obsahu semináře ČSN EN ISO/IEC 27001 - Systém managementu bezpečnosti informací:
- Výklad základních pojmů (data, informace, rizika, hrozby, bezpečnost, zabezpečení, důvěrnost, dostupnost, integrita)
- Struktura normy ČSN ISO/IEC 27001 a výklad požadavků
- Strategie a odpovědnost vedení
- Řízení rizik, analýza rizik, metody hodnocení rizik
- Zpětná vazba systému
- Ukázková dokumentace a příklady:
- Politika bezpečnosti informací
- Evidence informačních aktiv
- Zpráva o hodnocení rizik
- Prohlášení o aplikovatelnosti
- Plán zvládání rizik
- Zpráva z přezkoumání vedením
- Integrace s dalšími systémy managementu


Cílem semináře je podat celkový přehled o managementu bezpečnosti informací. Účastníci semináře se seznámí se všemi nezbytnými aspekty zavedení ISMS: stanovení strategie bezpečnosti, analýza a zvládání rizik, výběr vhodných opatření, způsoby testování a kontroly, zlepšování/přizpůsobování systému změnám.

Seminář ČSN EN ISO/IEC 27001 - Systém managementu bezpečnosti informací jeurčen pro zástupce společností, kteří uvažují nebo se chystají implementovat systém managementu bezpečnosti informací podle ČSN EN ISO/IEC 27001, zástupce společností, které již mají management bezpečnosti informací zavedený a potřebují si ověřit své vlastní přístupy a koncepci, všem, kteří potřebují integrovat požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 27001 do stávajícího systému managementu.
Poznámka:
V ceně jsou zahrnuty učební texty a malé občerstvení.

Na závěr semináře ČSN EN ISO/IEC 27001 - Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) obdrží účastníci osvědčení o účasti.


AKCI PRO VÁS PŘIPRAVÍME I NA KLÍČ


Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(15,7MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,5MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.