Účetnictví, daně, mzdy

Fakturace v roce 2023, práce s účetními a daňovými doklady

Po absolvování semináře budete správně pracovat s účetními a daňovými doklady.
Přednáška bude zahájena upozorněním na právní normy, aby lidé pracující s přijatými a vydanými fakturami, pokladními doklady, pohledávkami a dluhy rozuměli pojmům a vazbám.
Rozsah:
1 den, 5 hodin
Obsah:

Komu je seminář je určen:
Seminář je určen zejména účetním, fakturantům, referentům prodeje a zásobování a pracovníkům administrativy, kteří pracují s doklady, řeší problémy pohledávek a závazků s obchodními partnery a nemají dosud zkušenosti nebo si potřebují osvěžit znalosti. Téma je přínosné i pro management, který běžně potřebuje s doklady a smlouvami pracovat.

Doklady pro účely účetnictví a daní mají svá pravidla a především jsou závislé na právní podstatě daného případu. Přednáška bude zahájena upozorněním na právní normy, aby lidé pracující s přijatými a vydanými fakturami, pokladními doklady, pohledávkami a dluhy rozuměli pojmům a vazbám.

Obsah semináře:

doklad = důkaz, účetnictví = kontrolní systém a nikoliv byrokracie, cíl = zamezení újmy (ztrát a škod)

• co je to faktura, podklady pro fakturaci, 

• provádění fakturace na základě uzavřených smluvních vztahů, 

• okamžik uskutečnění účetního případu, • lhůty vystavování účetních dokladů, 

• saldokonto přijatých a vydaných faktur, 

• záloha a závdavek, 

• faktura v cizí měně a měnová doložka, 

• cizí měny, kursové rozdíly, 

• druhy účetních dokladů a vzor pokladního dokladu výdajového, 

• náležitosti faktury v cizím jazyce, 

• bankovní výpisy v listinné podobě, v elektronické podobě, 

• doklady skladového hospodářství, správné náležitosti, 

• ostatní interní účetní doklady, 

• prokazování dokladů a skutečností z hlediska daňové uznatelnosti, podle zákona o daních z příjmů, podle daňového řádu (příklad), 

• oběh účetních dokladů a podpisové vzory, doporučené postupy, 

• náležitosti a podmínky elektronické fakturace, 

• elektronizace účetních záznamů a elektronická komunikace. 

• QR kód. Zákon o DPH – vybraná ustanovení, která se dotýkají fakturace a daňových dokladů: 

• změny v DPH • daňové doklady, druhy, práce s nimi, 

• co má vědět fakturant o předmětu daně a osvobození od daně, 

• informace GFŘ k pravidlům fakturace ve vztahu k implementaci Směrnice EU/45/2010 (platné od 1. 1. 2013), 

• elektronická fakturace,

• auditní stopa, prokazování v okamžiku kontroly. Archivace dokladů. 

Občanský zákoník:

 • promlčení (promlčecí lhůta), 

• uznání dluhu, 

• zápůjčka, výpůjčka, výprosa, úvěr, 

• vznik, změna a zánik závazků, 

• opatření oproti opožděným platbám, 

• čas plnění.


Lektoři:
Ing. Dagmar Beránková - jednatelka společnosti Daně a Audit, auditorka, daňová poradkyně a soudní znalkyně v oblasti účetnictví
Poznámka:

Informace k ONLINE kurzu.


1. Po uhrazení vložného obdrží každý účastník podklady ke studiu a kód pro přihlášení na kurz

2. Každý účastník obdrží k samostudiu učební texty.      

3. Dne 10. října 2023 od 9.00 hodin začne živé ONLINE přenos.

Cena:
2 178 Kč vč. DPH
Poznámka: každý účastník obdrží osvědčení

Katalogy vzdělávání ke stažení

Katalog Stáhnout

(4,4MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Logo partnera

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.