Účetnictví, daně, mzdy

Fakturace v roce 2023, práce s účetními a daňovými doklady

Po absolvování semináře budete správně pracovat s účetními a daňovými doklady.
Přednáška bude zahájena upozorněním na právní normy, aby lidé pracující s přijatými a vydanými fakturami, pokladními doklady, pohledávkami a dluhy rozuměli pojmům a vazbám.
Rozsah:
1 den, 5 hodin
Obsah:

Časový rozvrh: 8.30 hodin - 9.00 hodin: prezence 9.00 hodin - 13.30hodin: odborný program

Seminář je určen účetním, fakturantům, referentům prodeje a zásobování
a pracovníkům administrativy, kteří pracují s doklady, řeší problémy pohledávek a závazků s obchodními partnery a nemají dosud zkušenosti nebo si potřebují osvěžit znalosti.

Obsah semináře:

Fakturace z hlediska účetních předpisů a zákona o daních z příjmů:
• co je to faktura, podklady pro fakturaci,

• provádění fakturace na základě uzavřených smluvních vztahů,

• okamžik uskutečnění účetního případu,

• lhůty vystavování účetních dokladů,

• saldokonto přijatých a vydaných faktur,

• záloha a závdavek,

• faktura v cizí měně a měnová doložka,

• cizí měny, kursové rozdíly,

• druhy účetních dokladů a vzor pokladního dokladu výdajového,

• náležitosti faktury v cizím jazyce,

• bankovní výpisy v listinné podobě, v elektronické podobě,

• doklady skladového hospodářství, správné náležitosti,

• ostatní interní účetní doklady,

• prokazování dokladů a skutečností z hlediska daňové uznatelnosti, podle zákona o daních z příjmů, podle daňového řádu (příklad),

• oběh účetních dokladů a podpisové vzory, doporučené postupy,

• náležitosti a podmínky elektronické fakturace,

• elektronizace účetních záznamů a elektronická komunikace.

• QR kód.

Zákon o DPH – vybraná ustanovení, která se dotýkají fakturace a daňových dokladů:

• změny v DPH

• daňové doklady, druhy, práce s nimi,

• co má vědět fakturant o předmětu daně a osvobození od daně,

• informace GFŘ k pravidlům fakturace ve vztahu k implementaci Směrnice EU/45/2010 (platné od 1. 1. 2013),

• elektronická fakturace,

• auditní stopa, prokazování v okamžiku kontroly.

Archivace dokladů.

Občanský zákoník:

• promlčení (promlčecí lhůta),

• uznání dluhu,

• zápůjčka, výpůjčka, výprosa, úvěr,

• vznik, změna a zánik závazků,

• opatření oproti opožděným platbám,

• čas plnění.Lektoři:
Květoslava Novotná - pracuje jako daňová poradkyně a je majitelkou účetní firmy v Brně. V oboru účetnictví a daňového poradenství má mnohaletou praxi a více než 10 let přednáší na odborné vysoké škole. Pravidelně se věnuje lektorské činnosti v uvedených o
Poznámka:

Platbu proveďte: Ve prospěch účtu č. 64 80 47 61/0100 KB Ostrava var. symbol: 32 01 19 07 IČ: 47666439 DIČ: CZ47666439 Cena: 1.200 Kč + 21% DPH = 1.452,- Kč Při bankovním převodu předložte u prezence kopii příkazu k úhradě. Daňový doklad obdržíte u prezence nebo následně poštou

V CENĚ JE ZAHRNUTO: - příprava výukového materiálu od lektora - Výukové materiály budou upraveny na aktuální novinky pro dané téma - tisk materiálů - výuka lektora - občerstvení v průběhu semináře

DALŠÍ INFORMACE: Řádně vyplněnou webovou závaznou přihlášku zašlete prosím na adresu DTO CZ. Výukové materiály obdržíte u prezence.

V případě přihlášení většího počtu osob z jedné firmy - SLEVA!!! 2 účastník - 5% (1.140 Kč + 21% DPH = 1.379 Kč) 3 účastník - 10% (1.080 Kč + 21% DPH = 1.307 Kč) 4 účastník - 15% (1.020 Kč + 21% DPH = 1.234 Kč)

JAK SE K NÁM DOSTANETE: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava – Mariánské Hory

- z nádraží ČD Ostrava – Svinov tramvaj č. 3, 4, 8, 9 /směr centrum/ - z ústředního autobusového nádraží tramvaj č. 4, 8, 9 /směr Poruba/ - z ústředního autobusového nádraží tramvaj č. 11 /směr Zábřeh/, 12 /směr Dubina/ - z hlavního nádraží ČD Ostrava tramvaj č. 8, 12 /směr centrum/ • Výstupní zastávka Mariánské náměstí!

MOŽNOST PARKOVÁNÍ PŘÍMO PŘED BUDOVOU DTO CZ (omezený počet míst) NEBO U OC FUTURUM (cca 5 min. pěšky), nebo u supermarketu Billa (cca 2 min. pěšky).

Cena:
1 694 Kč vč. DPH
Poznámka: KAŽDÝ ÚČASTNÍK OBDRŽÍ CERTIFIKÁT

Katalogy vzdělávání ke stažení

Katalog Stáhnout

(4,4MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Logo partnera

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.