Účetnictví, daně, mzdy

Hmotný majetek a nehmotný majetek v podvojném účetnictví a dani z příjmů u

podnikatelů (právnických osob)
Obsah:
Prezence: 8.30 hodin Seminář: 9.00 hodin Konec semináře: 14.00 hodin Diskuse: od 14.00 do 14.30 hodin Program semináře: 1. Definice účetní versus daňová 2. Ocenění 3. Zařazení do užívání 4. Způsoby pořízení 5. Odpisování 6. Technické zhodnocení versus oprava 7. Dotace 8. Vyřazení z evidence 9. Specifické případy
Lektoři:
Ing. Dagmar Beránková - jedna z našich nejzkušenějších lektorek, auditor a daňový poradce, Daně a audit, s.r.o. Ostrava
Poznámka:
V ceně jsou zahrnuty učební texty a občerstvení. Účast je podmíněna uhrazením účastnického poplatku. Způsob úhrady: Ve prospěch účtu č. 64 80 47 61/0100 KB Ostrava Variabilní symbol: 32 01 20 14 DALŠÍ INFORMACE: Řádně vyplněnou webovou závaznou přihlášku zašlete prosím na adresu DTO CZ, abychom Vám mohli zaslat výukové materiály - nejpozději však dva dny před termínem výuky. Další info k přihlášení, příp. zpožděné přihlášení Vám poskytne manager akce Mgr. Jana Ivan, tel.: 595 620 118, 724 211 606. Pokud se akce nezúčastníte, účastnický poplatek nevracíme (viz obchodní podmínky DTO CZ, s.r.o. na www.dtocz.cz)
Cena kurzu:
1 452 Kč vč. DPH
Poznámka: osvědčení pro každého účastníka v ceně kurzu
Manažer akce:

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(6,5MB, *.pdf)

Stáhnout

(1,4MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.