Kvalita a automotive

Hodnocení způsobilosti procesů v problémových situacích

Obsah:
Z obsahu kurzu "Hodnocení způsobilosti procesů v problémových situacích": Podmínky pro použití indexů způsobilosti Problémové situace: Jak hodnotit významnost indexů Jak stanovit velikost indexu s ohledem na montované výrobky a nepřesnosti ve výrobě Volba indexu pro různé typy tolerancí Vliv rozsahu souboru na způsobilost Kusová výroba Neměřitelné ukazatele kvality Nenormální rozdělení sledovaného ukazatele kvality Hodnocení procesu při sledování více ukazatelů kvality (vícerozměrné indexy) Cílem semináře je seznámit účastníky se základními principy a novinkami v dané problematice. Seminář je určen nejen profesionálům v řízení kvality, ale také vrcholovému vedení organizací a to nejen výrobních, ale také těch, jejichž předmětem podnikání je poskytování služeb.
Lektoři:
prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc., VŠB-TU Ostrava, Katedra Kontroly a řízení jakosti
Poznámka:
V ceně kurzu "Hodnocení způsobilosti procesů v problémových situacích" je zahrnuta e-učebnice a program CapaDemo. Během konání semináře je zajištěno malé občerstvení. Na závěr kurzu Hodnocení způsobilosti procesů v problémových situacích bdrží účastníci osvědčení o účasti. Vložné pro studenty denního studia VŠB-TU Ostrava 400,-Kč včetně DPH. AKCI PRO VÁS PŘIPRAVÍME I NA KLÍČ
Cena:
1 694 Kč vč. DPH
Manažer:

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(6,2MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,7MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.