Auditor QMS, EMS, BOZP, ISMS, IATF, zdravotnictví, laboratoře a zkušebny

Interní auditor ve zdravotnictví

Termín kurzu:
pá 18.09.2020
Cena včetně DPH
2 541 Kč

Detaily kurzu

Název:
Interní auditor ve zdravotnictví
Termín:
pá 18.09.2020
Cena:
2 541 Kč vč. DPH
Místo konání:
DTO CZ, s.r.o.
Manažer:
Helena Ličková, +420 595 620 113, +420 606 638 548, email: h.lickova@dtocz.cz
Garant:
Ing. Patrik Kapias, Fakultní nemocnice Ostrava
Rozsah:
1 den, 8 hodin
Lektoři:
Ing. Patrik Kapias, Fakultní nemocnice Ostrava
Program:
Kurz Interní auditor ve zdravotnictví zcela zapadá do požadavků legislativy České republiky, neboť od 1. dubna 2011 je podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, poskytovatel zdravotních služeb povinen v rámci zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb zavést interní systém hodnocení kvality a bezpečí, jehož minimální požadavky pro zavedení jsou uvedeny ve věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR (částka 16, vydaná 26.10.2015) včetně metodického návodu pro sebehodnocení. V rámci sebehodnocení je samozřejmě rovněž využit princip interního auditu. Nutnost realizace interních auditů vyplývá i z další legislativy (zákon č. 373/2011 Sb. – interní klinický audit; atd.) a stejně tak norem ISO9001, ISO15189, ISO14001, atd. pro zabezpečení principu neustálého zlepšování. Interní audit pak všechny tyto aspekty splňuje a je vhodným nástrojem pro neustálé zlepšování kvality a bezpečí ve zdravotnických zařízeních lůžkových, ambulantních i u poskytovatelů zdravotnické záchranné služby.
Kurz je zaměřen pro zaměstnance zdravotnických zařízení (nelékařské zdravotnické pracovníky – všeobecné sestry, porodní asistentky, laboranty, radiologické asistenty, apod.), kteří se musí problematikou interních auditů ve svých zařízeních zabývat.

Z obsahu:
Interní audit - nenahraditelný zdroj informací (a to nejen v rámci řízení kvality)
Jedná se o zpětnou vazbu např. v:
- oblasti funkčnosti a efektivity používaných manažerských nástrojů,
- průchodnosti procesů,
- dodržování platné legislativy, interních norem a pravidel pro interní komunikaci ve zdravotnickém zařízení,
- vedení zdravotnické dokumentace,
- zajišťování bezpečnosti a práv pacientů, apod.
S ohledem na významnost role, kterou interní audit sehrává a „citlivost“ problematiky z hlediska jeho přijímání zaměstnanci ve zdravotnictví je základem úspěchu především kvalitní teoretická i praktická příprava auditorského týmu (způsob vystupování, apod.). S ohledem na možnou šíři uplatnění interního auditu je vhodné mít vyškolené interní auditory pro procesy léčebné péče, ošetřovatelské péče, vedení zdravotnické dokumentace a pro podpůrné služby (technicko-hospodářské útvary).


Poznámka:
Prezence: 7.45 - 8.00 hodin
Výuka: 8.00 - 15.30 hodin

V ceně jsou zahrnuty učební texty a malé občerstvení.
Na závěr kurzu Interní auditor ve zdravotnictví obdrží účastníci osvědčení o účasti.

KURZ PRO VÁS PŘIPRAVÍME I NA KLÍČ PRO VAŠI FIRMU.

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(15,7MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,5MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.