Auditor QMS, EMS, BOZP, ISMS, IATF, zdravotnictví, laboratoře a zkušebny

Interní auditor ve zdravotnictví

Interní audit = vhodný nástroj pro neustálé zlepšování kvality a bezpečí ve zdravotnických zařízeních lůžkových, ambulantních i u poskytovatelů zdravotnické záchranné služby.
Rozsah:
1 den, 8 hodin
Obsah:

Kurz Interní auditor ve zdravotnictví zcela zapadá do požadavků legislativy České republiky, neboť od 1. dubna 2011 je podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, poskytovatel zdravotních služeb povinen v rámci zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb zavést interní systém hodnocení kvality a bezpečí, jehož minimální požadavky pro zavedení jsou uvedeny ve věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR (částka 16, vydaná 26.10.2015) včetně metodického návodu pro sebehodnocení. V rámci sebehodnocení je samozřejmě rovněž využit princip interního auditu. Nutnost realizace interních auditů vyplývá i z další legislativy (zákon č. 373/2011 Sb. – interní klinický audit; atd.) a stejně tak norem ISO9001, ISO15189, ISO14001, atd. pro zabezpečení principu neustálého zlepšování.

 • Interní audit - nenahraditelný zdroj informací (a to nejen v rámci řízení kvality) 
 • Interní audit = zpětná vazba např. v: 
  • oblasti funkčnosti a efektivity používaných manažerských nástrojů, 
  • průchodnosti procesů, 
  • dodržování platné legislativy, interních norem a pravidel pro interní komunikaci ve zdravotnickém zařízení, 
  • vedení zdravotnické dokumentace, 
  • zajišťování bezpečnosti a práv pacientů, apod. 

S ohledem na významnost role, kterou interní audit sehrává a „citlivost“ problematiky z hlediska jeho přijímání zaměstnanci ve zdravotnictví je základem úspěchu především kvalitní teoretická i praktická příprava auditorského týmu (způsob vystupování, apod.). S ohledem na možnou šíři uplatnění interního auditu je vhodné mít vyškolené interní auditory pro procesy léčebné péče, ošetřovatelské péče, vedení zdravotnické dokumentace a pro podpůrné služby (technicko-hospodářské útvary).

Kurz je zaměřen pro zaměstnance zdravotnických zařízení (nelékařské zdravotnické pracovníky – všeobecné sestry, porodní asistentky, laboranty, radiologické asistenty, apod.), kteří se musí problematikou interních auditů ve svých zařízeních zabývat.

Lektoři:
Ing. Patrik Kapias, Fakultní nemocnice Ostrava
Poznámka:

Informace k ONLINE kurzu:
1. Po uhrazení vložného obdrží každý účastník podklady ke studiu a kód pro přihlášení na kurz.
2. Každý účastník obdrží k samostudiu učební texty. 
3. Dne ..... od 8.00 hodin proběhne živé ONLINE vysílání s lektorem. 
4. Po úspěšném absolvování ONLINE kurzu zašleme účastníkům Osvědčení poštou.

KURZ PRO VÁS PŘIPRAVÍME I NA KLÍČ PRO VAŠI FIRMU (NEMOCNICI).

Cena:
2 566 Kč vč. DPH
Manažer:

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(6,2MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,7MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.