Účetnictví, daně, mzdy

Jak zvládnout pohledávky a dluhy (závazky) z hlediska účetnictví a daní

Seminář je určen účetním méně a středně pokročilým, především těm, které pracují jako fin. účetní
Obsah:
Určeno: Seminář je určen účetním méně a středně pokročilým, především těm, které pracují jako finanční účetní v oblasti účtování banky, pohledávko-závazkových vztahů, vyčíslují kursové rozdíly, úroky včetně úroků z prodlení, zabývají se splatností, účetními a daňovými opravnými položkami, půjčkami a obdobnými transakcemi. Prezence: 8.30 hodin Začátek semináře: 9.00 hodin Konec semináře: 13.00 hodin, poté následuje diskuse Obsah semináře: Lektorka na semináři propojuje účetní a daňové předpisy ve vazbě na pojmy dle občanského zákoníku. Zaměří se na praktické případy. Citovány budou i některé interpretace Národní účetní rady, které se danou problematikou zabývají. Důraz bude kladen na účetní a daňovou problematiku. Program: pohledávky (závazky) z obchodního styku v české a cizí měně, datum uskutečnění účetního případu, kursové rozdíly, • pojem fakturace, splatnost pohledávek dle občanského zákoníku, • rátkodobé a dlouhodobé pohledávky a závazky (členění od data uskutečnění zdanitelného plnění a data sestavení účetní závěrky), důležitý ukazatel pro věřitele – zejména banky, • zálohy a závdavky (chybné postupy účetních jednotek), • opravné položky k pohledávkám dle zákona o rezervách (daňově účinné náklady), • insolvenční řízení dlužníka (trestní oznámení v případě včasného nevyhlášení IŘ), • odpis pohledávek a daňová účinnost dle §24/2/y, • promlčení a prekluze dle občanského zákoníku (§ 609 až § 654), • reklamační řízení, účtování dopadů do daně z příjmu a DPH, • postoupení pohledávek (§24/2/s), • co je to faktoring (NUR I – 12), • směnečné operace (směnka k úhradě, inkasu), • závazek a dluh z hlediska nového občanského zákoníku, • vazba na nový občanský zákoník (§ 1721 a následující), • změna v osobě věřitele nebo dlužníka (§ 1879 a následující), • zánik závazků a vazba na daň z příjmu, • zajištění a utvrzení dluhu, • závazky z jiných právních důvodů, • zápůjčka (§ 2390–2394 občanského zákoníku), • úvěr (§ 2395–2400 občanského zákoníku), • závazky z odvážných smluv (pojištění), • náhrada majetkové a nemajetkové újmy (škody a náhrady škod z hlediska účetnictví a daní), • pohledávky a závazky vůči zaměstnancům, • pohledávky a závazky vůči státu (včetně dotací), zálohy na daň z příjmu a rezerva na daň z příjmu, právnických osob, • pohledávky za společníky, závazky ke společníkům, • rezervy (tvorba a rozpuštění), • odložená daň – ČÚS 003, • inventarizace pohledávek a závazků (konfirmace), • třída 3 – zúčtovací vztahy, časové rozlišení a dohadné účty v souvislosti s judikáty, • účtování u společníka vedoucího účetnictví v průběhu účetního období.
Lektoři:
Ing. Dagmar Beránková: je metodik účetnictví a daní, auditorka a daňová poradkyně. Absolvovala Vysokou školu báňskou a má dlouholetou praxi v ekonomických a účetních odděleních různých typů firem. Je současně soudní znalkyní v oboru účetnictví a bi
Poznámka:
Platbu proveďte: Ve prospěch účtu č. 64 80 47 61/0100 KB Ostrava var. symbol: 32 01 20 15 IČ: 47666439 DIČ: CZ47666439 Cena: 1.200 Kč + 21% DPH = 1.452,- Kč Při bankovním převodu předložte u prezence kopii příkazu k úhradě. Daňový doklad obdržíte u prezence nebo následně poštou V CENĚ JE ZAHRNUTO: - příprava výukového materiálu od lektora - Výukové materiály budou upraveny na aktuální novinky pro dané téma - výukové materiály - výuka lektora - občerstvení v průběhu semináře - certifikát o účasti pro každého účastníka DALŠÍ INFORMACE: Řádně vyplněnou webovou závaznou přihlášku zašlete prosím na adresu DTO CZ. JAK SE K NÁM DOSTANETE: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava – Mariánské Hory - z nádraží ČD Ostrava – Svinov tramvaj č. 3, 4, 8, 9 /směr centrum/ - z ústředního autobusového nádraží tramvaj č. 4, 8, 9 /směr Poruba/ - z ústředního autobusového nádraží tramvaj č. 11 /směr Zábřeh/, 12 /směr Dubina/ - z hlavního nádraží ČD Ostrava tramvaj č. 8, 12 /směr centrum/ • Výstupní zastávka Mariánské náměstí! MOŽNOST PARKOVÁNÍ PŘÍMO PŘED BUDOVOU DTO CZ (omezený počet míst) NEBO U OC FUTURUM (cca 5 min. pěšky)
Cena:
1 452 Kč vč. DPH
Poznámka: každý účastník obdrží certifikát
Manažer:

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(6,2MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,7MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.