Sociální služby a zdravotnictví

KOMUNIKACE PŘI ŘEŠENÍ OBTÍŽNÝCH SITUACÍ - kurz akreditovaný MPSV

KOMUNIKACE S PRAKTICKÝM ZAMĚŘENÍM
Cena včetně DPH
970 Kč

Detaily kurzu

Název:
KOMUNIKACE PŘI ŘEŠENÍ OBTÍŽNÝCH SITUACÍ - kurz akreditovaný MPSV
KOMUNIKACE S PRAKTICKÝM ZAMĚŘENÍM
Cena:
970 Kč vč. DPH
Místo konání:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Manažer:
Mgr. Lenka Ožanová, tel.: 595 620 160, 607 576 625, email: l.ozanova@dtocz.cz
Garant:
Mgr. Jana Kuncířová
Rozsah:
7 vyučovacích hodin
Lektoři:
Mgr. Eva ZWYRTKOVÁ
Program:
!!!! PŘIJĎTE SI K NÁM VYZKOUŠET KOMUNIKACI V PRAXI !!!!


UVĚDOMUJETE SI DŮLEŽITOST SLOVA?
MŮŽEME VZÍT SLOVO ZPĚT?
MŮŽEME NĚKDY DODATEČNĚ POOPRAVIT, CO JEDNOU BYLO SDĚLENO?


➠Vzdělávací kurz je akreditován MPSV➠

OBSAHEM KURZU:
➠ASERTIVNÍ KOMUNIKACE
➠RACIONÁLNÍ KOMUNIKACE
➠BARIÉRY EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE
➠KOMUNIKACE V KONFLIKTNÍCH A ROZMANITÝCH PRACOVNÍCH SITUACÍCH➠

CÍLEM KURZU JE:
naučit účastníky zvládnout komunikační techniky v náročných situacích s klientem s demencí, s agresivním klientem, s depresivním klientem a umírajícím klientem. Seznámit účastníky rovněž se zásadami účinného
jednání s příbuznými klientů.

VÝUKA PROBÍHÁ FORMOU PŘEVÁŽNĚ PRAKTICKÝCH CVIČENÍ A ŘEŠENÍ VLASTNÍCH PODNĚTŮ.

➠Na závěr kurzu absolventi obdrží OSVĚDČENÍ o absolvování vzdělávacího programu s akreditací MPSV ČR.
Poznámka:
VÝUKA V KURZU: 8:30 hod. - 14:30 hod.(prezence od 8:00 hod.)

KURZ JE URČEN:
➠pracovníkům v sociálních službách – další vzdělávání (dle § 116 odst.9 Zákona o sociálních službách)
➠ sociálním pracovníkům (dle § 111 Zákona)
➠ vedoucím pracovníkům sociálních služeb (dle § 117a Zákona)
➠fyzickým osobám, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči (dle § 117a Zákona)


!!!! V PŘÍPADĚ VĚTŠÍHO POČTU ZÁJEMCŮ LZE KURZ USPOŘÁDAT PŘÍMO V MÍSTĚ OBJEDNATELE !!!!

V ceně kurzu je zahrnuto malé občerstvení.

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(15,7MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,5MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.