Facility management, správa majetku a budov, stavebnictví

KVALIFIKACE ROZHODUJÍCÍCH ÚČASTNÍKŮ VÝSTAVBY

Cena včetně DPH
1 815 Kč

Detaily kurzu

Název:
KVALIFIKACE ROZHODUJÍCÍCH ÚČASTNÍKŮ VÝSTAVBY
Cena:
1 815 Kč vč. DPH
Cena pro druhého účastníka z firmy 1452,- Kč (vč.DPH)
Místo konání:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Manažer:
Ing. Kateřina Látalová, Ph.D. (724 217 370)
Garant:
Ing. Jindřich Pater - autorizovaný inženýr
Rozsah:
6 vyučovacích hodin + diskuze
Lektoři:
Ing. Jindřich Pater
Program:
Stavební zákon a Živnostenský zákon v aktuálním znění předepisuje pro rozhodující účastníky výstavby tj. projektanta stavby a stavbyvedoucího kvalifikační požadavky. Požadavky na vzdělání a praxi kladené ale na další pracovní posice na staveništi z jiných zákonů nejsou mnohdy sjednoceny. Všichni účastníci výstavby přitom musí při přípravě a realizaci stavby dodržovat celou řadu obecných požadavků vyplývajících ze Stavebního zákona a souvisejících právních předpisů.

Obsah:
1. Požadavky na kvalifikaci projektanta stavby a stavbyvedoucího (autorizovaného inženýra, autorizovaného technika) podle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a Autorizačního zákona č. 360/1992 Sb. v aktuálním znění 2016.
2. Požadavky na kvalifikaci technického dozoru stavebníka a stavebního dozoru podle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
3. Požadavky na kvalifikaci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb., o některých dalších podmínkách zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
4. Požadavky na kvalifikaci autorizovaného inspektora podle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
5. Vazby mezi požadavky Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., Živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., Autorizačního zákona č. 360/1992 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb., o některých dalších podmínkách zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
6. Obecné požadavky na výstavbu, technické požadavky na stavbu, technické požadavky na výrobky zabudovávané do stavby a požadavky na vyhrazená technická zařízení kladené na účastníky výstavby.
7. DVD PROFESIS 2015 ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, praktická ukázka metodických pomůcek pro projektanta stavby a stavbyvedoucího.
8. Diskuse.
Poznámka:
Kurz je určen pro projektanty, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, koordinátory BOZP na staveništi, stavebníky (investory).

Prezence od 8:00, výuka od 8:30.
V ceně zahrnuto občerstvení a výukové podklady.

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(15,7MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,5MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.